Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, br. 29, str. 105-117
Uticaj kulture na menadžment ljudskih resursa - kompenzacije i beneficije
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresaberber_nemanja@yahoo.com
Sažetak
Aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa (MLjR) poput planiranja, stafinga, obuke i razvoja, performans menadžmenta i kompenzacija uslovljene su kulturnim kontekstom određene zemlje. Veoma značajna istraživanja u oblasti uticaja kulture zemlje na aktivnosti MLjR vršena su u prethodnom periodu, gde se nezaobilazno susreću radovi autora Hofstedea i istraživanja kulturnih dimenzija. Predmet ovog rada je ukazivanje na povezanost između MLjR i kulture jedne zemlje, konkretnije, uslovljenosti organizovanja i sprovođenja aktivnosti MLjR na polju kompenzacija i beneficija u odnosu na kulturne dimenzije okruženja. Cilj rada je da se kroz komparativnu analizu teorijskih dostignuća stranih autora u ovoj oblasti prikaže presek stavova o uticaju kulture na MLjR, ali i pokuša odgovoriti na pitanje kako treba organizovati sistem kompenzacija i beneficija u organizacijama koje posluju u domaćem kulturnom okruženju.
Reference
Bogićević-Milikić, B. (2007) Uloga sistema zarada u upravljanju promenama organizacione kulture. Ekonomski anali, vol. 52, br. 174-175, str. 9-27
Bogićević-Milikić, B. (2009) The influence of culture on human resource management processes and practices: The propositions for Serbia. Ekonomski anali, vol. 54, br. 181, str. 93-118
Bogićević-Milikić, B., Janićijević, N. (2009) Cultural divergence and performance evaluation systems: A comparative study of three Serbian companies. Ekonomski anali, vol. 54, br. 180, str. 40-55
Brewster, C., Sparrow, P., Vernon, G. (2007) International human resource management. London: Charted Institute Of Personnel and Development, 2. izd
Briscoe, D.R., Schuller, R.S., Claus, L. (2009) International human resource management: Policies and practices for multinational enterprises. Routledge
Collins, C.J., Clark, K.D. (2003) Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource practices in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6): 740-751
Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A.D. (2008) International human resource management - managing people in a multinational context. London: Cengage Learning, 5. izd
Hamish, G.H.E. (2003) SHRM best-practices & sustainable competitive advantage: A resource-based view. Otago Graduate Management Review, 1, 43-57
Hofstede, G. (2002) Dimensions Do Not Exist: A Reply to Brendan McSweeney. Human Relations, 55(11): 1355-1361
Hofstede, G. (2001) Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Janićijević, N.D. (2003) Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu preduzeća u Srbiji. Ekonomski anali, vol. 44, br. 156, str. 45-66
Kroeber, A.L., Parsons, T. (1958) The concepts of culture and of social system. American Sociological Review, vol. 23, br. 5, October, 582-583
Leković, B., Štangl, Š.G. (2009) Performanse, kompenzacije - zarade i beneficije u funkciji razvoja ljudskih resursa. u: XIV Internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemu podrške strategijskom menadžmentu SM 2009, Subotica: Ekonomski fakultet
Leković, B., Šušnjar, G. (2010) Learning, education and development in comparative human resources management. Strategic Management, vol. 15, br. 4, str. 53-74
Li, J., Karakowsky, L. (2001) Do We See Eye-to-Eye? Implications of Cultural Differences for Cross-Cultural Management Research and Practice. Journal of Psychology, 135(5): 501-517
Meindl, J.R., Cheng, Y.K., Jun, L. (1990) Distributive justice in the workplace: Preliminary data on managerial preferences in the PRC in research in personnel and human resource management. New York: JAI Press, Supplement 2
Mojić, D. (2007) Organizacije i nacionalna kultura. Sociologija, vol. 49, br. 4, str. 347-368
Ralston, D.A., Terpstra, R.H., Cunniff, M.K., Gustafson, D.J. (1995) Do expatriates change their behavior to fit a foreign culture?: A study of American expatriates strategies of upward influence. Management International Review, 35(1), 109-122
Ralston, D.A., Holt, D.H., Kai-Cheng, Y., Terpstra, R.H. (2008) The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: A study of the United States, Russia, Japan, and China. Journal of International Business Studies, 39(1), 8-26
Ralston, D.A., Pearson, A. (2010) The Cross-Cultural Evolution of the Subordinate Influence Ethics Measure. Journal of Business Ethics, 96(1): 149-168
Rosenzweig, P.M., Nohria, N. (1994) Influences on Human Resource Management Practices in Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, 25(2): 229-251
Schein, E.H. (1985) Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass
Schuler, R., Rogovsky, N. (1998) Understanding compensation practice variations across firms: The impact of national culture. Journal of International Business Studies, 29. 1, str. 159-177
Štangl-Šusnjar, G., Leković, B. (2009) Performance-based pay in human resources development. Strategic Management, vol. 14, br. 3, str. 1-14
Štangl-Šušnjar, G., Zimanji, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Sociologija (2007)
Organizacije i nacionalna kultura
Mojić Dušan

Sociologija (2010)
O proučavanju organizacija u našoj sociologiji
Mojić Dušan

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu
Mojić Dušan

prikaži sve [70]