Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 67  
Back povratak na rezultate
Fizičke osobine đubriva kao faktor izbora tehnološko-tehničkog sistema skladištenja
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: mineralna đubriva; fizičke osobine; manipulacija i skladištenje
Sažetak
Značaj mineralnih đubriva u savremenoj biljnoj proizvodnji kako u agrotehničkom tako i u ekološkom pogledu aktuelizuje izbor i efikasno korišćenje tehnološko-tehničkih sistema aplikacije. Dominantna praksa korišćenja čvrstih mineralnih đubriva (granulata) uslovila je celovitu analizu procesa mineralnih đubriva koji podrazumeva proizvodnju, manipulaciju i aplikaciju. Fizička svojstva mineralnih đubriva i njihova interakcija sa tehničkim sistemima aplikacije od presudnog su značaja za uspešnost skladištenja, manipulacije i same aplikacije ovih đubriva. Ovaj rad obuhvata analizu najznačajnijih osobina đubriva: veličinu čestica, zapreminsku masu, ugao trenja, statičku i dinamičku otpornost, koeficijent restitucije i terminalnu brzinu i njihov uticaj na tehničko-tehnološke sisteme skladištenja i manipulacije.
Reference
Babić, M., Babić, L. (2004) Gradnja malih centara za sušenje i skladištenje zrna. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 8, br. 1-2, str. 10-14
Đević, M., Miodragović, R. (1996) Preconditions for balanced distribution of solid fertilizers. Review of Research work at the Faculty of Agriculture, 41(1): 161-168
Hignett, T.P. (1985) Physical and chemical properties of fertilizers and methods of their determination (D in plant and soil success)
Hofstee, J.W., Huisman, W. (1990) Handling and spreading of fertilizers: Part 1, Physical properties of fertilizer in relation to particle motion. Journal of Agricultural Engineering Research, 47, 213-234
Marquering, J., Scheufler, B. (2006) Mineral fertilizing. Matthies H.J., Meier F. [ur.]
Mićić, J. (1989) Idejno rešenje ATH-centra za primenu mineralnih đubriva i pesticida u biljnoj proizvodnji
Mićić, J., i dr. (1997) Mehanizacija đubrenja mineralnim đubrivima u biljnoj proizvodnji. u: Savremena poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji, Beograd: Poljoprivredni fakultet, 1997
Mićić, J., Ercegović, Đ., Novaković, D., Đević, M., Oljača, M., Radivojević, D., Božić, S. (1991) Savremena poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku
Ortiz-Canavate, J., Hernanz, J.L. (1999) Energy analysis and saving. 3, p. 13-37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka