Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 57, br. 1, str. 91-110
Srbija na međunarodnom tržištu mesa
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadjormi@agrif.bg.ac.rs, stev@agrif.bg.ac.rs, vlazic@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: meso; proizvodnja; tržište; promet; izvoz; uvoz; bilans
Sažetak
U radu je prezentirana komparativna analiza važnijih pokazatelja svetskog i domaćeg tržišta mesa. Naime, za poslednjih devetnaest godina, po posmatranim podperiodima, metodom komparativne analize izučene su kvantitativne i strukturalne razlike u proizvodnji i prometu mesa na nivou sveta, odnosno kontinenata i pojedinih zemalja. Definisani su vodeći proizvođači, odnosno tokovi međunarodnog prometa i vodeći izvoznici i uvoznici mesa sa posebnim osvrtom na mesto i značaj Srbije, odnosno njenu poziciju na svetskom tržištu ovog proizvoda. Shodno prethodnom, kao i značaju predmetnog proizvoda za domaće tržište, odnosno agroindustriju i privredu u celini, u radu su posebno izučeni bilansi, struktura, dinamika i regionalna usmerenost domaće spoljnotrgovinske razmene mesa i mesnih prerađevina. Osim toga, ukazano je i na potrebe, odnosno mogućnosti, mere i pravce daljeg razvoja domaće proizvodnje i izvoza analiziranih proizvoda.
Reference
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina [teorija, poslovanje, politika]. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Bogdanov, N.Lj., Ševarlić, M., ur. (2009) Poljoprivreda i ruralna područja Srbije. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Cvijanović, D., Hamović, V., Subić, J., Ivančević, S. (2008) Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj (III) - međunarodni naučni skup. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Tematski zbornik
Đorović, M.T., Milanović, M., Simić, J., Lazić, V.M. (2005) Specifični aspekti istraživanja tržišta hrane. Marketing, vol. 36, br. 2, str. 73-80
Đorović, M.T., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2009) Globalno tržište mesa. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 3, str. 343-358
Đorović, M.T., Tomin, A.M. (2007) Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Marković, P.J., Babović, J.V. (2002) Srbija u novom veku - menadžment i marketing u savremenom razvoju poljoprivrede. Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije
Milanović, M.R. (2009) Ekonomija prirodnih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet
Milanović, M.R., Mihailović, B., Paraušić, V. (2009) Elementi konkurencije i strukturne tipologije agrarnog tržišta u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 4, str. 519-534
Milosavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Petrović, M. (2002) Stočarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Popović, G. (2009) Makroekonomski aspekti agro-ekoloških mera u EU. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 201-219
Popović, V., Katić, B. (2007) Uvozna zaštita i podrška izvozu poljoprivrede Srbije u procesu pristupanja STO i EU. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Rakita, B.M. (2002) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Stevanović, S. (2009) Razvoj tržišne proizvodnje u poljoprivredi Republike Srbije. Beograd: DAES - Društvo agrarnih ekonomista Srbije, monografija
Tomić, D., Ševarlić, M., ur. (2007) Development of agriculture and rural areas in central and eastern Europe: Thematic proceedings European association of agricultural economists. Serbian Association of Agricultural Economists
Tomić, D., Vasiljević, Z., Cvijanović, D., ur. (2009) The role of knowledge, innovation and human capital in multifunctional agriculture and teritorial rural development: Thematic proceedings. Belgrade: European Association of Agricultural Economists
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka