Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 16, br. 2, str. 59-64
Termička udobnost u automobilu kao uslov razvoja nove generacije Automatske klimatske kontrole (ACC)
aVisoka tehnička mašinska škola, Trstenik
bATP Morava AD, Vrnjačka Banja
Ključne reči: termička udobnost; ACC klime; HVAC system
Sažetak
S obzirom da ljudi i po nekoliko sati u toku dana provode u automobilima, autobusima ili vozovima, važno se obezbediti dobro termičko okruženje, optimizovati komfor i performanse kako vozača, tako i putnika. Međusobni odnosi u kabini između konvkecije, radijacije i kondukcije je veoma složena. Varijacije u zračenju sunca i uticaj brzine strujanja vazduha iz ventilacionih kanala automobila ili AC modula kao i neujednačene temperature stvaraju mikroklimu koja može značajno varirati u vremenu i prostoru. Vozač i putnici nisu u stanju da često menjaju svoje položaje za navedene asimetrične klimatske uslove. Stepen termičkog komfora zavisi od 6 parametara: nivoa aktivnosti, odevenosti, temperature, brzine strujanja i vlažnosti vazduha i srednje temperature zračenja. Većina današnjih ACC (Automatic climatic control) sistema zasnovana je na tehnologiji odgovarajuće linearne kontrole, razvijene još sredinom prošlog veka. To je bio dobar osnov za razvoj novog sistema, zasnovanog na konceptu ravnoteže snage i odvajanju prelaznih i postojanih kontrolisanih stanja. Primena novih ACC sistema dovela je do zaključaka da nova ACC tehnologija unapređuje ukupnu efikasnost kontrole i bitno smanjuje vreme i cenu potrebno za razvijanje novih modela vozila.
Reference
Bendel, E. (2005) Investigation of the impact of the trim package on the thermal comfort of people carrier. u: EACC European Automotive CFD conference (II), Frankfurt, Germany, 29-30 June 2005
Christoph (2007) Lund vehicle thermal management: A challenge to simulation. Austria: KULI user group meeting Steyr
Đorđević, L., Đurić, S., Jovanović, S. (2007) Nove tehnologije u projektovanju i izradi kabina za poljoprivredne i druge mašine. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 86-91
Farrington, R., Rough, J.P., Desikan, B., Burke, R. (2004) Use of a thermal manikin to evaluate human thermoregulatory responses in transient, non-uniform, thermal environments. SAE technical papers series, 2004-01-2345
Janošević, D. (2008) Inženjerski dizajn mobilnih mašina. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 119-126
Ružić, D., Časnji, F., Muzikravić, V. (2005) Značaj klimatizacije traktorske kabine. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 4, str. 63-67
Ružić, D., Časnji, F., Muzikravić, V. (2007) Karakteristike stakla kao faktor od uticaja na mikroklimu u traktorskoj kabini. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 92-97
Schneider, E., Wagner, P.P. (2007) Moderns thermo management am beispiel der innenraum klimatisierung. ATZ, 02
Spencer, J.D., Samet, J.M., Mccarthy, J.F. (2001) Indor air quality handbook. McGraw-Hill
Wang, M., Pawlak, J.L., Archibald, C.A. (2007) Development of neht generation automatic climate control. Detroit, World Congres, April 16-19
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
objavljen u SCIndeksu: 17.08.2010.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2011)
Konstruktivni parametri toplotne interakcije između čoveka i kabine
Ružić Dragan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2014)
Nivo toplotnog stresa kod vozača poljoprivrednih traktora prilikom spremanja silaže
Prokeš B., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2007)
Hipertermija kao potencijalna opasnost po zdravlje traktoriste
Ružić Dragan, i dr.

prikaži sve [6]