Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 1, str. 53-62
Uticaj sistema đubrenja i nastiranja zemljišta na prinos paprike sorte Amfora
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
Projekat:
Razvoj novih tehnologija za savremenu i održivu proizvodnju povrća (MPNTR - 31036)

Sažetak
Dinamika NO3-N u zemljištu u zavisnosti od primenjenih sistema đubrenja i nastiranja i njihov uticaj na prinos paprike sorte Amfora, praćena je u poljskim ogledima postavljenim na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe u Somboru u 2010 i 2011 godini. U ogledu sa i bez nastiranja pod paprikom primenjeno je ukupno 240 kg N/ha kroz različite sisteme đubrenja: zgoreli goveđi stajnjak (MCM); kompostirani svinjski stajnjak (CPM); glistenjak (V); fertor (F) mineralna đubriva (NPK) i različite tretmane: 50% i 100% N iz organskih đubriva, a do 240 kg N/ha dopunjeno je kroz mineralna đubriva. Praćenjem dinamike NO3-N u vegetacionom periodu paprike može se zaključiti da je mineralizacija iz primenjenih organskih đubriva u prvom delu vegetacije paprike intenzivnija, a od formiranja ploda do kraja vegetacije intenzitet se smanjuje. Izmerene količine NO3-N u ogledu pod paprikom na foliji, značajno su veće u odnosu na ogled bez folije. Izmerene količine NO3-N i prinos paprike u prvoj i drugoj berbi, bez folije i pod folijom su u pozitivnoj korelaciji.
Reference
Bogdanović, D., Ubavić, M. (2008) Ishrana biljaka u održivoj poljoprivredi. u: Manojlović Maja [ur.] Đubrenje u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 62-67
Bogdanović, D., Ubavić, M., Čuvardić, M., Jarak, M. (1995) Effect of different fertlization system on variation of soil fertility in long-term trials. Fertilizer Research, vol. 43 No 1-3, str. 223-227
Bogdanović, D., Malešević, M., Čuvardić, M., Vujošević, Z. (2001) Đubrenje posle ekstremno sušne godine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 11-21
Bogdanović, D., Čabilovski, R. (2007) Uticaj đubrenja na kvalitet povrća od koga se pravi 'Bag-začin'. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 3-4, str. 190-196
Čabilovski, R. (2009) Organski materijali kao izvori azota u organskoj proizvodnji salate. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Čabilovski, R., Manojlović, M., Bogdanović, D. (2010) Praćenje dinamike mineralnog N u zemljištu i usvajanja usevom salate posle primene organskih đubriva. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 34, br. 1, str. 46-52
Denić, M.S. (2010) Određivanje potrebnih parametara za primenu fertirigacije tečnim stajnjakom naimanju 'Kovilovo' (PKB korporacija). Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Myers, R.J.K., Campbell, C.A., Weier, K.L. (1982) Quantitative relationship between net mineralisation and moisture content of soils. Can. J. Soil sci., (61): 111-124
Pansu, M., Thuries, L. (2003) Kinetics of C and N mineralization, N immobilization and N volatilization of organic inputs in soil. Soil Biology and Biochemistry, 35(1), 37-48
Standford, G., Epstein, E. (1974) Nitrogen mineralization - water relations in soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc, 39, 284-289
Ubavić, M., Bogdanović, D., Svetko, V. (2005) Mineralna azotna i organska đubriva kao izvori azota. u: Kastori R. [ur.] Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, monografija, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 188-230
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.