Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 1, str. 57-66
Dinamika NO3-N u zemljištu pod ranim kupusom u zavisnosti od sistema đubrenja i nastiranja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo
Projekat:
Razvoj novih tehnologija za savremenu i održivu proizvodnju povrća (MPNTR - 31036)

Ključne reči: dinamika NO3-N; sistemi đubrenja; mineralizacija; prinos kupusa
Sažetak
Dinamika NO3-N u zemljištu u zavisnosti od primenjenih sistema đubrenja i nastiranja zemljišta i njihovog uticaja na prinos ranog kupusa praćena je u poljskom ogledu postavljenom na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe u Somboru tokom 2010 i 2011 godine. U ogledu je ispitivan uticaj sistema đubrenja ZGS (zgoreli goveđi stajnjak); KSS (kompostirani svinjski stajnjak) i MĐ (mineralna đubriva) i tretmana đubrenja na zemljištu bez folije i sa crnom folijom, na dinamiku NO3-N i njihov uticaj na prinos ranog kupusu. Izmerene količine NO3-N u zemljištu u fazi potpunog formiranja lisne rozete su u pozitivnoj korelaciji sa ostvarenim prinosima kupusa na svim tretmanima đubrenja osim tretmana (2) ZGS, gde je izmerena i količina nitrata i prinos kupusa značajno niži u odnosu na kontrolu. Na zemljištu pod folijom na tretmanu (7) izmeren je najveći i prinos kupusa i količina NO3-N u zemljištu, što ukazuje na zavisnost prinosa od dinamike nitrata u zemljištu. Najveći prinos ranog kupusu ostvaren je pri sistemu đubrenja tečnim stajnjakom na svim tretmanima i u ogledu bez folije i sa folijom.
Reference
Bajkin, A., Somer, D., Forkapić, F. (1998) Mehanizovano pokrivanje povrća plastičnom folijom sa nosećom konstrukcijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, 2, 3, 85-88
Bogdanović, D., Čuvardić, M. (2002) Sadržaj nitrata i teških metala u salati u plasteničkoj proizvodnji u Futogu. u: EKO- Konferencija - Zdravstveno bezbedna hrana, SAFE FOOD, Novi Sad, monografija, 241-247
Bogdanović, D., Ubavić, M. (2008) Ishrana biljaka u održivoj poljoprivredi. u: Manojlović Maja [ur.] Đubrenje u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 62-67
Bogdanović, D., Ubavić, M., Čuvardić, M., Jarak, M. (1995) Effect of different fertlization system on variation of soil fertility in long-term trials. Fertilizer Research, vol. 43 No 1-3, str. 223-227
Bogdanović, D., Čabilovski, R. (2007) Uticaj đubrenja na kvalitet povrća od koga se pravi 'Bag-začin'. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 3-4, str. 190-196
Burns, I.G. (1996) Nitrogen supply, growth and development. Acta Horticulturae, 428, 21-30
Čabilovski, R., Manojlović, M., Bogdanović, D. (2010) Praćenje dinamike mineralnog N u zemljištu i usvajanja usevom salate posle primene organskih đubriva. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 34, br. 1, str. 46-52
Kastori, R., Petrović, N. (2003) Nitrati u povrću. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pansu, M., Thuries, L. (2003) Kinetics of C and N mineralization, N immobilization and N volatilization of organic inputs in soil. Soil Biology and Biochemistry, 35(1), 37-48
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.