Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 32, br. 1, str. 64-69
Fenotipska varijabilnost broja zrna po klasu pšenice na meliorisanom solonjecu
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Katedra za genetiku i oplemenjivanje biljaka
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ogleda sa jedanaest genotipova pšenice na zemljištu tipa solonjec. Fenotipska varijabilnost broja zrna po klasu pšenice kao i interakcija genotip/spoljna sredina je praćena u dve godine, na kontroli i u dva nivoa popravke zemljišta fosfogipsom. Interakcija genotip/spoljna sredina procenjena je AMMI modelom. Uočena je različita reakcija sorti pšenice na nivo popravke zemljišta, u odnosu na svaki tretman i vegetacionu sezonu.
Reference
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Hadžić, V., Kraljević-Balalić, M., Nešić, L., Kapor, Z., Beljanski, N., Vuković, N. (2005) Genetička varijabilnost sorti pšenice na solonjecu u uslovima popravke zemljišta. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 29, br. 1, str. 100-112
Mladenov, N.V. (1996) Proučavanje genetičke i fenotipske varijabilnosti linija i sorata pšenice u različitim agroekološkim uslovima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Petrović, S., Dimitrijević, M., Belić, M. (2006) Uticaj mera popravke halomorfnog zemljišta na osobine klasa pšenice. Selekcija i semenarstvo, vol. 12, br. 1-2, str. 73-77
Zobel, R.W., Wright, M.J., Gauch, H.G. (1988) Statistical analysis of yield trial. Agronomy Journal, 80, 388-393
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2006)
Uticaj mera popravke halomorfnog zemljišta na osobine klasa pšenice
Petrović Sofija, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Upotreba fosforgipsa u proizvodnji pšenice na zemljištu tipa solonjec
Milošev Dragiša, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2006)
Fenotipska varijacija parametara klasa pšenice na meliorisanom solonjecu
Dimitrijević Miodrag, i dr.

prikaži sve [35]