Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 277-290
Prevođenje vs. preračunavanje finansijskih izveštaja stranih filijala
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresaljiljanad@ef.uns.ac.rs, jasminabogic@ptt.rs
Ključne reči: prevođenje finansijskih izveštaja stranih filijala; preračunavanje finansijskih izveštaja stranih filijala; dobici/gubici od prevođenja; usklađeni efekti promene deviznog kursa
Sažetak
Multinacionalne kompanije (mnk) moraju da preformulišu finansijske izveštaje svojih stranih filijala za potrebe njihovog konsolidovanja. Pri preformulisanju finansijskih izveštaja u stranoj valuti u izveštajnu valutu matične kompanije računovođe mogu koristiti dva različita postupka, kao što su prevođenje strane valute i preračunavanje. Proizlazeći efekat prevođenja finansijskih izveštaja u stranoj valuti se iskazuje u konsolidovanom bilansu stanja kao posebna pozicija Usklađivanje efekata promene deviznog kursa. Nasuprot tome, efekat preračunavanja finansijskih izveštaja u stranoj valuti se iskazuje u bilansu uspeha (dobici/gubici od preračunavanja). Upotreba ove dve različite metode preformulisanja finansijskih izveštaja stranih filijala može imati značajan uticaj na ključne bilansne pozicije, kao što su neto rezultat, ukupna aktiva, kapital, a takođe i racio brojevi.
Reference
Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A. (2005) International financial reporting and analysis. London: Thomson
Baker, R.E., Lembke, V., King, C., Thomas, E. (2005) Advanced financial accounting. New York, itd: McGraw-Hill
Bogićević, J. (2011) Prevodjenje strane valute i valutni hedžing u medjunarodnom računovodstvu. Subotica: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Branković, M., Madura, J. (1990) Effect of SFAS no. 52 on profitability ratios. International Journal of Accounting, 25 (1), 19-28
Choi, F., Meek, G. (2008) International accounting. New Jersey: Pearson Education Inc
Dmitrović-Šaponja, Lj. (2011) Računovodstveni aspekti prevođenja strane valute i valutni hedžing. u: Refleksije međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja na računovodstvo, reviziju i poslovne finansije (XV), Banja Vrućica, 09. 2011. kongres, zbornik radova, Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 22-24
Doupnik, T., Perera, H. (2007) International accounting. New York: McGraw-Hill
Hoyle, J., Schaefer, T., Doupnik, T. (2004) Advanced accounting. McGraw-Hill/Irwin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka