Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Primena optimizacionih metoda pri upravljanju čvrstim otpadom u gradu Nišu
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

e-adresadanijel@masfak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 14068

Sažetak
U radu je dat postupak izbora optimalnog sistema upravljanja čvrstim otpadom u gradskom jezgru grada Niša. Pri optimizaciji sistema postavljeni su sledeći ciljevi: maksimalna efikasnost sistema i maksimalno zadovoljenje korisnika usluga sistema. Za izbor sistema upravljanja otpadom, zbog njegove složenosti i mogućnosti varijantnog izvođenja, korišćen je višekriterijumski metod optimizacije i odlučivanja Analytic Hierarchy Process. Postupkom optimizacije prvo je izvršeno detaljno merenje i analiza parametara postojećeg sistema upravljanja otpada na terenu. Zatim su definisane tri moguće varijante sistema. Kao prva varijanta sistema usvojeno je postojeće rešenje sistema upravljanja otpadom čiji su parametri određeni na osnovu procene i iskustva bez korišćenja matematičkog modela sistema. Druge dve varijante sistema su definisane na osnovu razvijenog matematičkog modela sistema korišćenjem Clark-Wright-ovog algoritma uštede i geografskog informacionog sistema. Pri izboru optimalne varijante sistema upravljanja otpadom, iz skupa prethodno definisanih mogućih varijantnih rešenja, postavljen je skup od pet kriterijuma. Na kraju sprovedenim postupkom optimizacije, izabrano je optimalno rešenje sa novim parametrima sistema kojima se postojeći sistema upravljanja čvrstim otpadom u gradskom jezgru grada Niša može korigovati u cilju veće efikasnosti.
Reference
*** (2003) The National Strategy for Waste Management (NSWM) with the EU convergence program. Belgrade: The Government of the Republic of Serbia
Armstrong, J.M., Khan, A.M. (2004) Modeling urban transportation emissions: Role of GIS. Computers Environment and Urban Systems, 28(4): 421
Lopez, A.J.V., Aguilar, L.M., Fernandez-Carrion, Q.S., del Valle, J.A. (2008) Optimizing the collection of used paper from small businesses through GIS techniques: The Legane's case (Madrid, Spain). Waste Management, 28(2): 282
Marković, D., Janošević, D. (2009) Multi-objective optimization of Municipal Solid Waste Management in Niš, Serbia. Magdeburger Schriften zur Logistik, Heft 25, str. 105-115
Petrović, G., Petrović, N., Marinković, Z. (2008) Primena teorije Markova u mrežnim sistemima masovnog opsluživanja. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 6, br. 1, str. 45-56
Prvulović, S., Tolmač, D., Živković, Ž., Radovanović, L. (2008) Višekriterijumsko odlučivanje pri izboru sredstva reklamiranja. Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, vol. 6, br. 1, str. 91-100
Saaty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. New York: McGraw-Hill
Stefanović, G., Cojbašić, Lj., Stošić, P., Nikolić, M., Marković, D. (2006) Investigation of the quantity and composition of solid waste. Soko Banja
Teodorović, D. (1996) Transportation networks. Belgrade: University of Belgrade
Triantaphyllou, E. (2000) Multi-criteria decision making methods a comperative study. Boston: Kluwer Academic Publishers
Truitt, M., Liebman, J., Kruse, C. (1969) Simulation model of urban refuse collection. Journal of the Sanitary Engineering Division, 289-298
WMP (2006) Waste management program the city of Niš. Niš: Utility companies Mediana
Yung, K.L., Ko, S.M., Kwan, F.Y., Lam, C.W., Ng, H.P., Lau, K.S. (2006) Application of function deployment model in decision making for new product development. Concurrent Engineering: Research and Applications, Volume 14 Number 3
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.