Akcije

Zdravstvena zaštita
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 34, br. 4, str. 35-40
Suzbijanje krpelja na zelenim površinama Beograda
aGradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Odsek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija, Beograd
cZavod za DDD 'Visan', Beograd
dSekretarijat za zaštitu životne sredine SG Beograd
Sažetak
Poznavanje ekologije i epidemiologije Lyme borreliosis jeste uslov za preduzimanje mera u prevenciji i suzbijanju infekcije. Lična zaštita (odelo, obuća, repelentni, pregled i izbegavanje boravka u epidemskim predelima) koristi se u dvorištu, izletištu, a i u divljoj prirodi. U redukciji brojnosti populacije krpelja obavezno primenjivati mere uređenja njihovih staništa, odnosno uređenje dvorišta, što podrazumeva košenje, spaljivanje rastinja, krčenje žbunja, ograde i dr. Ako preduzete mere prevencije nisu dale rezultate, preduzeti i hemijsko suzbijanje krpelja.
Reference
*** (2004) Godišnji izveštaji Programa suzbijanje krpelja na teritoriji Beograda, 2000
Ćurčić, P., i dr. (1999) Praktična iskustva u suzbijanju krpelja (Ixodidae) na teritoriji Beograda u toku 1998. godine. u: Druga beogradska konferencija o suzbijanju štetnih artropoda i glodara sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, 77-80
Dmitrović, R., Drndarević, D., Krstić, A., Lalošević, J., Lako, B., Lazarević, N., Nanušević, N., Antonijević, B., Pavlović, M., Stojanović, R. (1988) Lajmska bolest na području Beograda. Vojnosanitetski pregled, 45(3): 179-82
Dmitrović, R. (1991) Doprinos izučavanju lajmske bolesti u jugoslaviji. Beograd, doktorska disertacija
Dmitrović, R. (1995) Lyme borreliosis in Yugoslavia, 1987-1994. u: Report of WHO workshop on Lyme borreliosis - Diagnosis and Surveillance Warsaw, Poland, 20-22 june, str. 182-196
Drndarević, D., Stojanović, P., Dmitrović, R., i dr. (1990) Uloga krpelja u prenošenju Lajmske bolesti u Jugoslaviji. u: Lajmska bolest - naša iskustva. Prvi naučni sastanak 18. maja Beograd, Galenika, str. 26-31
Stajković, N., Obradović, M., Lako, B., i dr. (1993) Prva izolacija Borrelia burgdorferi iz Apodemus flavicollis-a u Jugoslaviji. Glas Srp Akad Nauka [Med], (43): 99-105
Stanek, G., i dr. (1993) Epidemiologie vom borrelia Infectioner in Osterreich. Ost. Arzteztg, 40
Steere, A.C. (1989) Lyme disease. N Engl J Med, 321(9): 586-96
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.