Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 6, str. 57-66
Strategijski menadžment sistemom zdravstvene zaštite - paradigma ili potreba?
aZavod za javno zdravlje, Pančevo
bJP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
cKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd

e-adresaugrinov.dragan@gmail.com, stojanovaleksander@gmail.com, psih.laza@hotmail.com
Sažetak
Budući da je danas centralna uloga sistema zdravstvene zaštite, kako razvijenih tako i zemalja u razvoju, zasnovana na nauci i ciljevima preventivnih delatnosti u oblasti medicine, produženja života i promovisanja zdravlja kroz organizovane napore zajednice, prateća nova paradigma je strateški menadžment sistemom zdravstvene zaštite. Ova paradigma predstavlja mobilisanje društvenih resursa, uključujući specifične resurse sistema zdravstvene zaštite, sa ciljem da se unapredi zdravlje celokupnog stanovništva. Analitičkim pristupom menadžmentu, pokazuje se da se celokupnim unapređenjem sistema zdravstvene zaštite i usložnjavanjem njegove uloge, menja i paradigma njegovog sistema: od birokratske učmalosti i primene principa opšteg menadžmenta, preko pristupa međuljudskim odnosima i upravljanja ljudskim resursima, do opšte kulturološke teorije i organizacije koja permanentno uči i radi na osnovu dokaza iz naučnih istraživanja.
Reference
Bjegović, V., Doncho, D., ur. (2004) Health systems and their evidence based development: A handbook for teachers, researchers and health professionals. Lage: Hans Jacobs Publishing Company
Bulat, V. (1999) Industrijski menadžment. Kruševac: ICIM
Gajić-Stevanović, M., Teodorović, N., Vukša, A., Živković, S. (2008) Uloga i osobine menadžera u strateškoj transformaciji zdravstvenog menadžmenta. Stomatološki glasnik Srbije, vol. 55, br. 4, str. 247-253
Grujić, M. (2003) Menadžment - principi i funkcije. Beograd: M. Grujić
Ivanović, P. (2002) Principi strategijskog menadžmenta. Podgorica: Ekonomski fakultet
Kotler, P. (2003) Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Mićović, P.M. (2008) Zdravstveni menadžment. Beograd: Obeležja
Mossialos, E., Mckee, M., Palm, W., Karl, B., Marhold, F. (2001) The influence of EU law on the social character of health care systems in the European Union. Brussels: EU Publication Office, Report submitted to the Belgian Presidency of the European union
Munitlak-Ivanović, O. (2009) Strategijski menadžment. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije
Sajfert, Z. (2002) Menadžment. Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
Ugrinov, D., Stojanov, A. (2013) Menadžment i motivacija zaposlenih. Pravno ekonomski pogledi, 4, br. 1; 47-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1306057U
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.