Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 28, br. 10-12, str. 85-100
Kaznene i krivične odredbe međunarodnog i nacionalnog poreskog zakonodavstva
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: kazneno i krivično pravo; međunarodno i nacionalno zakonodavstvo; poreski system
Sažetak
U radu se razmatraju pitanja kojim merama država treba da uspostavi poreski sistem i organizuje ga tako da efikasno, blagovremeno i kvalitetno obezbedi potrebna sredstva neophodna za nesmetano ostvarivanje državnih funkcija. Odredbama zakona uređen je poreski postupak, prava i obaveze poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaji. Za učinjena krivična dela, privredni prestup ili prekršaj obveznika predviđene su različite kaznene odredbe. Primenom različitih vrsta sankcija država preventivno deluje u pravcu podizanja opšte poreske kulture i discipline i teži zakonitom i efikasnom utvrđivanju kaznene odgovornosti učinilaca poreskih delikata.
Reference
*** (2001-2010) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, broj. 24/01, 18/10
*** (2004-2006) Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Sl. glasnik RS, br. 84/04, 61/05, 62/06
*** (2001-2010) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 25/01, 18/10
*** (2005-2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 116/08 i 11/09
*** (2008-2009) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 104/09
*** (2004-2007) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05 i 61/07
*** (2002-2010) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Srbije. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 53/10
*** (2005-2009) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/05, 61/05 i 54/09
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br 125
Šipovac, R., Bojić, B. (2010) Međunarodno merodavno pravo i kolizija zakona. Pravna riječ, 7, 25, str. 181-189
Šipovac, R. (2001) Oporezivanje i tretman kamate. Pravni život, vol. 50, br. 10, str. 343-358
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka