Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 27, br. 3-4, str. 38-45
Neki aspekti odnosa škole prirodnog prava i Kelzenove normativističke teorije prava
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bNovi Sad
Ključne reči: pra-norma; um-razum; prirodno pravo; metafizika; ljudska prava; ljudske slobode; sholastika; društveni interes; pozitivno pravo; Sokrat; Kelzen; država; normatovizam
Sažetak
Škola prirodnog prava i Kelzenova normativistička teorija prava, ostavile su zapaženo mesto u celokupnoj istoriji u oblasti teorije prava. Međutim škola prirodnog prava ima svoje trajanje od petog veka pre nove ere, a Kelzenova normativistička teorija ima trajanje nešto više od pola stoleća (od 40-tih godina prošlog veka). Osnovne karakteristike Škole prirodnog prava jeste da svoj izvor nalazi u ljudskom umu kao prirodnoj supstanci i čije su karakteristike osnovna i univerzalna prava čoveka kao što su pravo na život, pravo na slobodu, pravo na ljudsko dostojanstvo i pravo na imovinu i jednakost ljudi po rođenju. Međutim Kelzenova normativistička teorija izvor celokupnog prava nalazi u pra-normi, jednoj metafizičnoj normi kojom se definiše i suština čoveka i same države Ipak i Škola prirodnog prava i Kelzenova normativistička teorija, svaka na svoj način, su ukazivale na manjkavosti pozitivnog prava, koje, uglavnom, počiva na interesno političkoj osnovi. S tim da prirodno pravo na jedan umno-racionalan i prirodan način interpretira koncept prava, bez primesa interesno političkog i ideološkog, a Kelzenova normativistička teorija čuva i štiti pravo od ideološko-političkog kroz zatvoren sistem čistog prava koje počiva na pra-normi, koja nema uporišta u prirodno i društvenoj realnosti.
Reference
Bloh, E. (1977) Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo. Beograd: Komunist
Čavoški, K.S. (1981) Mogućnosti slobode u demokratiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Đurić, M.S. (1958) Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista. Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Beograd: Ideje
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Kelzen, H.V. (1988) Čista teorija prava - uvod u problematiku pravne nauke. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Metalko, J. (1967) Evolucija prirodnog pravne ideje i neki njeni savremeni aspekti. Zbornik Pravnog fakulteta, Zagreb, br. 1
Ruso, Ž. (1949) Društveni ugovor - o poreklu i osnovima nejednakosti među ljudima. Beograd, itd: Prosveta
Tadić, L. (1983) Filozofija prava - enciklopedija filozofskih disciplina. Zagreb: Naprijed
Vukadinović, G. (1993) Žan Žak Ruso i prirodno pravo. Novi Sad: Visio Mund Academic Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka