Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 54, br. 2, str. 183-188
Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova
Elemir, Zrenjanin
Sažetak
U radu je dat pregled literaturnih podataka o istraživanju uticaja sloja vanadijum karbida, formiranog termo-reaktivnom difuzijom na površini alatnih čelika i kalupa za livenje i kovanje. U zapadnoj naučno-stručnoj literaturi (USA i Japan) postoji dosta informacija o vanadiranim slojevima dobijenim na alatnim čelicima i kalupima, dok je u našim naučno-stručnim krugovima, i pored superiornih osobina koje sloj pruža u procesu eksploatacije, postupak ostao gotovo nepoznat. Kako je postupak vanadiranja još uvek uglavnom nepoznat našoj široj naučno-stručnoj javnosti, u radu su sistematizovana znanja i opisane osnovne zakonitosti, prednosti i nedostaci postupka vanadiranja, sa osvrtom na karakteristične primere njegove primene na sadašnjem nivou znanja. S obzirom da ekstremno tvrdi sloj formiran postupkom vanadiranja poseduje odlične osobine, od kojih treba izdvojiti: veoma visoku otpornost prema mehanizmu abrazije i athezije, dobre tribo-hemijske osobine i vrlo nizak koeficijent trenja, autori smatraju da će podaci u ovom radu poslužiti kao korisna referenca za proširenje primene ovog postupka i u našim proizvodnim pogonima, kao uobičajenog postupka obrade.
Reference
*** Vanadium carbide coating (TDC & TD-H). IBC Coating Technologies Inc
*** TD coating centre, Coating and Manufacture of performance tooling. http://www.td.co.za/td.html
*** Carbide Coating Process and Application in Japanese Cold Forging Industry. http://www.tdcoating.com/SME_February96.htm (posećeno oktobra 2011)
*** Tool Treatment Extends Core and Pin Life in Die Cast Operations. http://www.tdcoating.com/DCE_tool_treatment.htm (posećeno oktobra 2011)
Aghaie-Khafri, M., Fazlalipour, F. (2008) Vanadium carbide coatings on die steel deposited by the thermo-reactive diffusion technique. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69(10): 2465-2470
Calik, A., Taylan, F., Sahin, O., Ucar, N. (2009) Comparison of mechanical properties of boronized and vanadium carbide coated AISI 1040 steels. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, 16(5), 326-330
Fazluddin, B.S., Koursaris, A., Ringas, C., Cowie, K. (1995) Corrosion behavior of vanadium carbide coating produced by a thermal diffusion process. Materials and Manufacturing Processes, 10(2), 159-69
Ferreira, J., Banach, A. Hard thin film coatings for forming tools. TD Coating Centre (Pty) Ltd
Horvath, E., Perry, A.J. (1980) Vanadium coating of carbon steels by chemical vapor deposition. Thin Solid Films, 65(3), 309-14
Liu, X.J., Li, Q.L., Jiang, J.X., Liu, B. (2010) Advan Mater. Resea, 150-151; 183
Matijević, B., Stupnišek, M. Application of vanadizing process of tools and dies. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
Matijević, B., Stupnišek, M. (2009) Novelty in Diffusion Coating Technology. Materials and Manufacturing Processes, 24(7-8): 887-893
Wang, G.B. (1997) Wear mechanisms in vanadium carbide coated steels. Wear, 212(1): 25-32
Yang, M.B., Tang, L.W., Yang, H., Zhao, W.L. (2008) Microstructure and Properties of Surface Coating for Cr12MoV Steel Treated by TD Salt-Bath Vanadizing Process. Key Engineering Materials, 373-374: 196-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Zaštita materijala (2012)
Primena postupka vanadiranja u funkciji produženja radnog veka delova
Stojanović Željko, i dr.

Zaštita materijala (2015)
Povećanje efikasnosti alata za kovanjeTtoyota difuzionim postupkom
Stojanović Željko, i dr.