Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 4, str. 387-403
Porodičnopravni aspekti posthumne oplodnje
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Mogućnost zamrzavanja genetskog materijala, odnosno stvaranja embriona in vitro, dovelo je novih oblika asistirane reprodukcije. Naime, danas je moguće genetski materijal upotrebiti u cilju dobijanja dece i posle smrti lica od kojeg potiču. Ovakav postupak izaziva dosta etičkih i pravnih pitanja, na koja moramo odgovoriti vodeći se najboljim interesom deteta. Različiti su motivi koji kod preživelog partnera stvaraju želju da upotrebi zamrznut materijal, što itekako može uticati na dobrobit deteta. Kako bi se u što većoj meri sprečile negativne posledice posthumne oplodnje, ovaj postupak treba dozvoliti samo izuzetno, uz ispunjenje određenih, striktno postavljenih uslova.
Reference
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2010) Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: konvencija o ljudskim pravima i biomedicini. Sl. glasnik RS, br. 12
Benshushan, A., Schenker, J.G. (1998) The right to an heir in the era of assisted reproduction. Hum Reprod, 13(5): 1407-10
Cannold, L. (2004) Who owns a dead man's sperm?. Journal of medical ethics, 30(4): 386
Cvejić-Jančić, O. (1992) Začeće uz pomoć medicine i prava deteta. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 40, br. 2-3, str. 85-97
Deech, R., Smajdor, A. (2007) From IVF to immortality, controversy in the era of reproductive technology. Oxford University Press
Đurđević, N. (1996) Forma izražavanja pristanka pacijenta na lečenje. u: Aktuelni medicinski problemi, Beograd: Centar za pravna istraživanja
Jones, D.J. (1988) Artificial procreation, societal reconceptions: legal insight from France. American journal of comparative law, 36(3): 525-45
Kovaček-Stanić, G. (2013) Biomedicinski potpomognuto začeće i rođenje deteta - surogat materinstvo u uporednom Evropskom pravu i Srbiji. Stanovništvo, vol. 51, br. 1, str. 1-21
Kovaček-Stanić, G. (2010) Porodičnopravni aspekt biomedicinski potpomognutog oplođenja u pravu Srbije i Evropskim pravima. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 415-430
Orr, R.D., Siegler, M. (2002) Is posthumous semen retrieval ethically permissible?. Journal of medical ethics, 28(5): 299-302
Pennings, G., De, W.G., Shenfield, F., Cohen, J., Devroey, P., Tarlatzis, B. (2006) Eshre task force on ethics and law 11: posthumous assisted reproduction. Human Reproduction, 21(12): 3050-3053
Robertson, J.A. (1994) Posthumous reproduction. Indiana Law Journal, 69, 1027-65
Shuster, E. (1999) The Posthumous Gift of Life: the World According to Kane. Journal of Contemporary Health Law & Policy, 15 (2): 401-423
Vidić, J. (2011) Posthumna oplodnja i njena naslednopravna dejstva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 553-566
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5186
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka