Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 1, str. 19-36
Uloga dnevnika pedagoške prakse u profesionalnom razvoju vaspitača
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
Ključne reči: vaspitač; pedagoška praksa; dnevnik pedagoške prakse; vežbaonica; kompetentnost vaspitača
Sažetak
Izbalansiranost teorijskog i praktičnog dela nastave predmeta koji su, prema kurikulumu, vezani za profesionalno osposobljavanje vaspitača težnja je svake visokoškolske ustanove. Vodeći računa da nijedan segmenat ne preuzme dominaciju, potrebno je predvideti celokupan tok aktivnosti u predškolskim ustanovama, a samim tim, i osmišljavanje evidencije, tj. dnevnika prakse. Kakva je uloga dobro koncipiranog i pripremljenog dnevnika pokušaće se u ovom radu sagledati iz nekoliko uglova, kako bi se dotakle sve njegove, pre svega, pozitivne strane i, eventualno, predvidele neke buduće, a sve to radi što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata, potonjih vaspitača i njihove pripreme za budući poziv. U radu, što je najvažnije, sagledava se cilj i svrha pojedinih vidova neposredne pedagoške prakse koju studenti vaspitačkog smera tokom studiranja izvode, a onda, za svaki njihov oblik, nudi se odgovarajući model vođenja dnevnika od strane studenata tokom časova prakse.
Reference
*** (2010) Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Sl. glasnik RS, br. br. 60
Dewey, J. (1934) Pedagogika i demokratija - uvod u filozofiju vaspitanja. Beograd: Geca Kon
Janković, P. (2001) Metodička laboratorija i njena uloga u pedagoškoj praksi studenata. Norma, vol. 7, br. 1-2, str. 259-266
Kamenov, E. (1997) Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta
Kamenov, E. (2006) Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću - opšta metodika. Novi Sad: Dragon
Lončarević, M. (2006) (Mesto i) uloga vežbaonica u obrazovanju nastavnika - Finski primer (iskustva Univerziteta u Laponiji). Norma, =12(1): 173-178
Pejić, R. (2004) Značaj osnove programa profesionalne prakse studenata. www.filozo.org/pdf%20format/ratko%20pejic-rad%20.2.pdf> 4. 7. 2011
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka