Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 29  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 17, br. 1, str. 69-74
Zastupljenost korovskih vrsta na prirodnim travnjacima Moravičkog okruga
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Sažetak
Na području Moravičkog okruga od ukupnih obradivih površina od 167710 ha, pod travnjacima se nalazi 77763 ha ili 46,4%, od kojih je pod prirodnim livadama 45001 ha, a pod pašnjacima 32762 ha. Korovske biljke kao značajne i nepoželjne komponente prirodnih livada i pašnjaka sve češće dovode do opadanja proizvodnosti i kvaliteta travne biomase. Kao rezultat, pre svega, izostajanja odgovarajućih mera nege i iskorišćavanja ovih površina, značajne površine prirodnih travnjaka na području Moravičkog okruga ne daju zadovoljavajuće prinose i kvalitet kabaste stočne hrane. S obzirom na značaj unapređenja stočarske proizvodnje u našoj zemlji, a posebno u brdsko-planiskom području, cilj istraživanja je bio da se na više reprezentativnih lokaliteta utvrdi zastupljenost i floristički sastav korovskih biljaka, kako bi se uz primenu odgovarajućih agrotehničkih mera unapredila proizvodnja stočne hrane na ovim površinama. Ispitivanja su obavljena na sedam lokaliteta Moravičkog okruga, odnosno na 12 prirodnih travnjaka (9 livada i 3 pašnjaka). Prirodne livade i pašnjaci ovog područja su u dosta odmakloj fazi degradacije, na šta ukazuje visoka zastupljenost korovskih, štetnih, pa i otrovnih vrsta (prosečno 39,85%), dok je učešće kvalitetnih trava bilo 40,53%, a leguminoza 19,62%. U zavisnosti od osobina zemljišta, lokaliteta, primene agrotehničkih mera, načina iskorišćavanja travnjaka i dr., zastupljenost korovskih biljaka se kretala od 8,48% do 68,06%. Analizom florističkog sastava na neđubrenoj livadi utvrđen je visok udeo korovskih i nisko vrednih travnih vrsta (71,13%). Nasuprot tome, na đubrenoj livadi zabeleženo je znatno veće učešće trava (62,38%) i leguminoza (34,12%).
Reference
Aćić, S., Vrbničanin, S., Dajić-Stevanović, Z., Ljubojević, L., Šoštarić, I. (2004) Štetne i nepoželjne vrste livadskih zajednica Stare planine. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 101-108
Ajder, S., Mrfat-Vukelić, S. (1990) Proučavanje korova u livadskoj zajednici Danthonietum calycinae. Glasnik zaštite bilja, XIII(9-10), 354
Ajder, S. (1991) Weeds in the meadow association Agrostieto-Chrysopogonetum grylli. u: Grassland renovation and weed control in Europe, Graz, 181-182
Alibegović-Grbić, S., Čivić, H., Bezdrob, M. (2004) Uticaj primjene nižih doza azota i faze razvoja biljaka pri kosidbi na prinos suve materije i sirovih proteina sa travnjaka. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 289-293
Dajić, Z., Kojić, M., Ajder, S. (1993) Prilog proučavanja halofita kao mogućih korova na travnjacima. Acta herbologica, 2(2), 60-65
Đukić, Đ., Stevović, V., Đurović, D., Ilić, O. (2008) The effect of organic fertilizer on biomass yield and quality of natural meadows. Options Miterrannnes, Portugal, Series A, 79, 431-434
Fraser, T.J., Rowarth, J.S., Knight, T.L. (1997) Pasture species effects on animal performance. u: Proceedings of the XVIII Intenational Grassland Congress, Winnipeg, Manitoba, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 23-29
Grinya, M., Kryszak, A. (1998) Ecological aspects of meadow ecosystems in lower mountain altitudes. u: Proceedings of the 17th General Meeting of the European Grassland Federation, Debrecen, Debrecen: Agricultural University, 63-66
Ivanovski, P.R., Prentović, T., Stojanova, M. (2004) Uticaj đubrenja na hemijski sastav sena kod prirodnog visokoplaninskog travnjaka. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 257-261
Klapp, E. (1986) Visen und weiden. Hamburg-Berlin: Paul Parey Verlag
Kojić, M., Cincović, T., Šinžar, B., Živanović, M., Dejović, R. (1975) Fitocenološka i ekofiziološka proučavanja korova u dolini Velike Morave. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 29, 107, 3-19
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Ajder, S. (1992) Korovi na travnjacima - osnovne karakteristike, stanje i perspektive daljih istraživanja. u: VII Simpozijum o krmnom bilju, Kruševac
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Ajder, S. (1993) Stanje i problemi proučavanja korova na travnjacima. Acta herbologica, 2(1): 25-36
Kojić, M., Dajić, Z., Ajder, S., Mrfat-Vukelić, S. (1994) Zastupljenost, osnovne karakteristike i značaj korova prirodnih travnjaka Srbije. Acta herbologica, 3(1): 49-56
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Vrbničanin, S., Dajić, Z., Stojanović, S. (2001) Korovi livada i pašnjaka Srbije. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Kojić, M., Vrbničanin, S., Dajić, Z., Mrfat-Vukelić, S. (2001) Korovska flora prirodnih travnjaka Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 10, br. 1, str. 1-22
Lazarević, D., Stošić, M., Dinić, B., Terzić, D., Lugić, Z. (2004) Produkcija i kvalitet biljne mase prirodnog travnjaka ass. Danthonietum calycinae na Kopaoniku. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 273-278
Mrfat-Vukelić, S., Kojić, M., Ajder, S., Dajić, Z. (1996) Biodiverzitet korovske flore livadske vegetacije Srbije. u: Kongres o korovima (V), Beograd, Zbornik radova, 143-169
Stevović, V., Đukić, D.A., Đurović, D., Ilić, O. (2006) Produktivnost i kvalitet krme prirodnih travnjaka Moravičkog okruga. u: Savetovanje o biotehnologiji (XI), Čačak: Agronomski fakultet, 11, knjiga I, str. 317-324
Stošić, M., Lazarević, D., Dinić, B., Terzić, D., Simić, A. (2005) Prirodni travnjaci kao osnova razvoja stočarstva u brdsko-planinskom području centralne Srbije. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6, str. 265-271
Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1961) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Nakladni zavod 'Znanje'
Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1968) Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost. Zagreb: Nakladni zavod 'Znanje'
Troxler, J., Charles, J.P. (1980) Some acpects of the grassland utilization of marginal land in the mountain area. u: 8 th General Meeting, Proceedings of Forage Production Under Marginal Conditions, European Grassland Federation, 3, 1-19
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.

Povezani članci

Acta herbologica (2001)
Korovi livada i pašnjaka Vlasinske visoravni
Kojić Momčilo, i dr.

Acta herbologica (2001)
Korovska flora prirodnih travnjaka Srbije
Kojić Momčilo, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2007)
Produktivnost i kvalitet biomase prirodnih travnjaka Moravičkog okruga
Đurić Milena, i dr.

prikaži sve [87]