Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 29  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 107-114
Prinos i komponente prinosa semena lucerke u zavisnosti od gustine useva
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
Sažetak
Ispitivanja prinosa i komponenti prinosa semena lucerke, sorte Zaječarska-83 u zavisnosti od gistine useva obavljena su u agroekološkim uslovima Istočne Srbije. Na zemljištu tipa smonica analizirani su rezultati trogodišnjih istraživanja. U promenljivim klimatskim uslovima istočne Srbije najveći prinos semena ostvaren je iz srednje gustine useva (343,6 kgha-1), a najniži iz širokoredne setve (292,9. kgha-1). Visina stabljika u zavisnosti od gustine useva bila je od 74,0 cm (širokoredna setva) do 77,1 cm (uskoredna setva). Broj stabljika bio je najveći iz gustoredne setve (763 stabljika po m2) a najmanji iz širokoredne setve (241 stabljika po m2. Broj bočnih grana se kretao od 2,9 grana po stabljici (iz gustoredne setve) do 4,1 grana po stabljici (iz širokoredne setve).
Reference
Artemenko, M.I., Kuljka, L.S. (1988) Polučenie semjan klevera lugovogo v god poseva. Selekcija i semenovodstvo, br 5, 45-46
Beković, D. (2005) Uticaj ekoloških uslova i načina setve na prinos i kvalitet semena i krme lucerke (Medicago sativa L). Priština - Lešak: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Đukić, D., Erić, P. (1995) Lucerka - tehnologija gajenja lucerke za seme. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Erić, P. (1988) Uticaj količine semena i načina setve na proređivanje semenskog useva lucerke. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (V), Osjek, str. 93-101
Gulov, T., Abdullaev, M. (1990) Urožajnost semjan lucerni pri raznih normah viseva. Selekcija i semenovodstvo, br 2, 50-51
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Karagić, Đ. (2004) Komponente prinosa, prinos i kvalitet semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Kraljević-Balalić, M., Petrović, S., Vapa, L.B. (1991) Genetika - teorijske osnove sa zadacima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pedwson, W.M. (1972) Seed production practices. u: Alfalfa science and technology, str. 689-719, Monograph 15
Stanisavljević, R. (2006) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L). Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, doktorska disertacija
Stanojević, D. (1970) Klimatski faktori i potrebe za navodnjavanjem ratarskih kultura na području Timočkog bazena. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Šakirov, K.Š., Kučugurova, T.J. (1977) Orošenie semenih posevov lucerni. Selekcija i semenovodstvo, br 6, 40-41
Vučković, S. (1992) The influence of plant density on alfalfa seed yield in the first year of life. Journal of Scientific Agricultural Research, 53, 51-57
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.