Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 65, br. 3, str. 97-107
Indikatori performansi koji obezbeđuju kvalitet istraživačkog procesa u vojnim naukama
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Sažetak
Strategijski menadžment u sistemu odbrane identifikuje najviše hijerarhijske ciljeve iz kojih se izvode niži razvojni ciljevi koje treba ostvarivati. Za ostvarivanje određenih specifičnih ciljeva neophodna je realizacija istraživačkih zadataka. Svi rezultati istraživanja nisu podjednako značajni za razvoj sistema odbrane. Značajniji su oni rezultati čije performanse više doprinose ostvarenju strategijskih ciljeva u sistemu odbrane. Zato se kroz obezbeđenje kvaliteta istraživačkog procesa indirektno obezbeđuje usaglašenost indikatora performansi rezultata istraživanja sa najvišim razvojnim ciljevima sistema odbrane. Često se u praksi poistovećuje menadžment istraživačkim procesom i menadžment istraživačkim zadatkom. Radi razjašnjenja ove razlike, definisani su indikatori performansi istraživačkog procesa bez obzira na vrstu, tip i složenost istraživačkog zadatka. Ostvarenjem indikatora performansi istraživačkog procesa predupređuju se greške koje se kasnije teško mogu ispraviti.
Reference
*** (2009) Standard ISO 9004:2009: Managing for the sustained success of an organization: A quality management approach
Brkljač, N., Krsmanović, Z. (2009) Sistemski prilaz diferencijaciji uzročno-posledičnih odnosa između operativne i funkcionalne sposobnosti. u: 3. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, oTEh, 8-9. oktobar
Kanton, D. (2009) Ekstremna budućnost - najznačajnije tendencije koje će promeniti svet u narednih pet, deset i dvadeset godina. Beograd: Clio
Kovač, M. (2008) Osnovne postavke projektovanja i uvođenja sistema planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja. Vojno delo, vol. 60, br. 1, str. 48-67
Krsmanović, Z. (2009) Pojam i konstituensi nauke. u: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd: ICDQM
Krsmanović, Z. (2009) Potrebna znanja oficira Vojske Srbije iz metodologije vojnih nauka (nauka odbrane). u: Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Vojna Akademija, 3-4. decembar
Manas, D. (2007) Napoleon o projektnom menadžmentu neprolazne lekcije o planiranju, izvršenju i liderstvu. Beograd: Leo Commerce
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2000) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovni metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Vujaklija, M. (1966-1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zaječarević, G. (1977) Osnovi metodologije nauke naučna knjiga. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka