Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 4, str. 43-56
Projektni menadžment i modelovanje vojnih operacija
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: projektni menadžment; vojna operacija; modelovanje vojnih operacija
Sažetak
Uvažavajući naučne kriterijume definisanja, operatika bi se mogla odrediti kao jedna od nauka odbrane koja se bavi izučavanjem vojnih (ne)borbenih operacija s jedne strane, kao i, s druge strane, praksom pripreme i izvođenja operacija. Empirija ukazuje na praktične modele rešavanja operativnih zadataka - operacija. U vojnoj praksi rešavanja problema operacije i usmeravanja njenog toka, primenjivali su se i još uvek se koriste opšteprihvaćeni koncepti menadžmenta, gde se u zavisnosti od vrste operacije koristi odgovarajući koncept menadžmenta. Funkcije menadžmenta predviđanje, organizovanje, komandovanje, koordinacija i kontrola se najčešće koriste u klasičnim vojnim operacijama. U modernim operacijama najpodesniji su neoklasični i savremeni pristupi menadžmenta (npr. sistemski, situacioni pristup...), koji uviđaju važnost proučavanja međusobne povezanosti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole. U postmodernim operacijama, sve više se koristi pristup projektnog menadžmenta sa funkcijama: postavljanje cilja, planiranje, organizacija, vođenje i kontrola. Ovaj pristup polazi od činjenice da se u rešavanju savremenih bezbednosnih i problema odbrane vojnim akcijama i operacijama, svaka operacija 'kroji po meri', tj. iznova dizajnira (oblikuje) organizacija i kreira sistem za njeno rešavanje, te da podrazumeva sasvim konkretne sposobnosti i kompetencije menadžmenta i organizacije kao celine. Savremeni pristup rešavanja operativnih problema i zadataka u operacijama objedinjava pojmove, načela, tehnike i znanje iz drugih područja i naučnih menadžment pristupa, poput projektnog menadžmenta. Kako je vojna operacija u savremenim uslovima uvek izvan rutinski poduhvat i novi projekat, i izvodi se u uslovima ograničenih resursa, operatika treba da eklektički koristi saznanja menadžment nauke, te tako i projektnog menadžmenta, a radi optimizacije procesa planiranja i upravljanja vojnim operacijama. Na taj način se obezbeđuje da se efektivno i efikasno realizuju određene aktivnosti u njenom toku, odnosno u pojedinim fazama operacije u skladu sa teorijom Operatike i Doktrinom operacija Vojske Srbije.
Reference
*** (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd: Ministarstvo odbrane Republike Srbije - Združena operativna komanda GŠ VS
*** (2011) Joint operational planning JP 5-0. Washington DC: US MOD Joint Headquarters
*** (2010) The operations process FM 5-0. Washington DC: US MOD Department of the Army
*** (2009) Uputstvo o vežbama u Vojsci Srbije. Beograd: GŠ VS
Jovanović, P. (2008) Upravljanje projektom. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Slavković, R., Talijan, M. (2011) Vojna operacija kao projekat. u: XV Internacionalni simpozijum iz Projektnog menadžmenta - Zbornik radova: Projektni menadžment u Srbiji - uspesi i mogućnosti, Zlatibor
Talijan, M., i dr (2012) Protivteroristička operacija. Beograd: ŠNO - GŠU - Katedra operatike, metodički priručnik
Vaughan, E., Vaughan, T. (1995) Essentials of insurance: A risk management perspective. New York, itd: Wiley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka