Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:119
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 2, str. 126-149
Naučna izgrađenost operatike kao nauke odbrane
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: operatika; naučna izgrađenost; konstituensi nauke (predmet; teorija; metod; jezik)
Sažetak
Naučna izgrađenost operatike važno je pitanje za ocenu sadašnjeg stanja i osnovne orijentacije u njenom budućem naučnom tretmanu i razvoju u okviru nauke odbrane. Pod naučnom izgrađenošću operatike podrazumeva se stepen naučne zasnovanosti operatike uopšte, njenog predmeta (objekta), teorije, jezika i metoda. Slabosti u naučnom utemeljenju su, pretežno, posledica nedovoljne naučne izgrađenosti njenih konstituenasa. Njihovo izgrađivanje u nauci, pa samim tim i u operatici, temelji se na čvrstim logičko-metodološkim opštim određenjima. Istorijska uloga i značaj operacije u razmatranjima opredeljuju određenje operacije kao objekta operatike. U okviru operacije, kao pojave, uočavaju se različiti problemi praktične aktivnosti ljudi, bilo u smislu pripreme i izvođenja operacije, bilo u pokušaju saznavanja njene suštine. Zato predmet operatike predstavlja (1) kompleks aktuelnih i međusobno srodnih problema sa kojima se čovek susreće tokom pripreme i izvođenja borbenih dejstava u okviru operacije i pokušaja saznavanja suštine operacije kao pojma i (2) kompleks jezičkih, metodoloških, istorijskih, normativnih i drugih problema aktuelne konstituisanosti operatike kao nauke. Naučna konstituisanost operatike uslovljena je konstituisanošću nauke odbrane. Ta činjenica je posledica prisutnosti određenih konstituenasa nauke odbrane, kao neposredno višeg entiteta, u sferi operatike (jezik, metod, filozofske pretpostavke). Analiza konstituisanosti nauke, strogo naučno gledano, ukazuje na to da je operatika naučna disciplina nauke odbrane u fazi prerastanja u nauku i saznajnog konstituisanja u naučnom smislu, jer nije u potpunosti ispunila sve neophodne i relativno strože zahteve za svoje konstituisanje kao naučne oblasti. Međutim, perspektivno gledano, ona se sa pravom može definisati kao samostalna nauka odbrane. Time joj se otvaraju bolje perspektive za samostalan i brži razvoj u sistemu nauka odbrane.
Reference
*** (1971) Vojna nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
*** (1998) Vojna nauka i vojna doktrina. u: Simpozijum o vojnoj nauci, održanog 25-26. juna 1997. godine, Zbornik radova, Beograd: Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost Generalštaba Vojske Jugoslavije
*** (1986) Operacije oružanih snaga u ONOR-u. Beograd: CVVŠ KoV JNA, KŠŠ operatike
*** (1994) Uvod u metodologiju ratne veštine. Beograd: CVŠ VJ
Bugarski, R.D. (1986) Jezik u društvu. Beograd: Prosveta
Kovač, M.V., Forca, B. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Liptai, S. (1996) Teorijska izgrađenost taktike. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, magistarski rad
Marković, M. (1971) Dijalektička teorija značenja. Beograd: Nolit
Marković, M. (1984) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Ninić, R. (1995) Razmišljanje o taktici. Vojno delo, vol. 47, br. 1, str. 64-84
Ninković, J. (1985) Teorijske osnove operatike. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Popović, Lj., Stanojčić, Z. (1994) Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radinović, R. (1983) Metoda ratne veštine. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Sakan, M. (2003) Vojne nauke. Beograd: Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore, Uprava za školstvo i obuku
Slavković, R. (2001) Izgrađenost operatike kao naučne discipline. Beograd: ŠNO Sektora za ŠONID, stručni rad
Slavković, R. (2001) Teorijska izgrađenost operatike. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Šešić, B.V. (1974) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B.V. (1977) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šuljagić, R. (1995) Prilog razumevanju ratne veštine. Vojno delo, vol. 47, br. 1, str. 5-33
Šuljagić, R. (1993) Teorija ratne veštine - naučna izgrađenost teorije jugoslovenske ratne veštine. Beograd: Univerzitet Vojske Jugoslavije, doktorska disertacija
Talijan, M. (2010) Bezbednosni menadžment u suprotstavljanju i borbi protiv terorizma. Beograd: Vojna akademija
Višnjić, D. Prilog raspravi o temi - jezik ratne veštine - semantički osvrt
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: VINC
Višnjić, D. (1992) Pokušaj identifikacije koncepcije ratne veštine i njenih filozofskih pretpostavki. Savremeni problemi ratne veštine, br. 24, str. 25-39
Zaječarević, G. (1977) Osnovi metodologije nauke naučna knjiga. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka