Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 52, br. 4, str. 231-236
Morfološka i hemijska analiza recikliranih plastičnih materijala korišćenjem SEM i EDS
aDepartment of Industrial Chemistry, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, Tirana, Albania
bSchool of Mining and Metallurgical Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece
Ključne reči: plastični materijali; SEM; X-ray EDS; plastični aditivi
Sažetak
Cilj istraživanja je proučavanje strukture površine i hemije plastičnih sekundarnih sirovina. Ovo istraživanje se sastoji od opisa mikroskopskih struktura polimera, razdvajanje komponenti faza i određivanje hemijskih elemenata koji se koriste kao aditivi. U tu svrhu je korišćen skenirajući elektronski mikroskop (SEM) JEOL6380LV opremljen sistemom disperzione spektroskopije (EDS). Plastične materije je obezbedila kompanija koja posluje na albanskom tržištu.Ovi materijali se koriste u izradi plastičnih kesa, ambalaže za prevoz proizvoda a, takođe, i kao građevinski materijali. Do sada je proučeno šest različitih uzoraka polietilena, jedan industrijski čist PE i pet uzoraka drugih recikliranih PE uzoraka. Plastične ambalaže se smatraju izvorom otpada u okolini, uglavnom zbog svojeg velikog trenja. Korišćen je SEM za proučavanje mikrostrukture navedenih uzoraka. EDS analiza je korišćena da bi se istražili aditivi u sekundarnim sirovinama.Sirovine polietilena su bile u obliku granula koje su transformisane u pelete sa glatkom površinom.Pelete su formirane livenjem pri određenoj temperaturi. Uniformne pelete sa glatkim površinama su formirane kada je polimer prošao određenu viskoznost, na primer, na temperaturi od 1800C, koja je veća od temperature topljenja polietilena i niža od temperature koja šteti mnogim plastičnim materijalima. Čišćenje i sušenje površina pelete je ključni parametar radi dobijanja slike visokog kvaliteta i rezolucije.
Reference
Achilias, D.S., Roupakias, C., Megalokonomos, P., Lappas, A.A., Antonakou, E.V. (2007) Chemical recycling of plastic waste made from polyethylene (LDPE and HDPE) and polypropylene(PP). 0304-3894
Bernard, D. (2001) Bauman surface-modified polymer particles: Performance additives for epoxy and cast PU
El-Mossalamy, E.H. (2008) Synthesis and thermal kinetic studies of quinazolin polymer complexes. Zaštita materijala, vol. 49, br. 3, str. 23-28
Goodship, V. (2007) Introduction to plastic recycling
Guise, O., Strom, C., Preschila, N. (2011) STEMin-SEM method for morphology analysis of polymer systems. Elsevier
James, M.E. (1999) Polymer data handbook
Kostick, D.S. (2010) Minerals yearbook-salt
Michler, G.H. (2008) Electron microscopy of polymers
Pritchard, G. (1998) Plastic additives
Tolinski, M. (2009) Additives for polyolefins, getting the most out of polypropylene
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2012.

Povezani članci