Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 4, br. 4, str. 63-79
Akvizicije i spajanja kompanija - motivi, tehnike i rezultati
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresaminjast@eunet.rs
Sažetak
Procesi akvizicije i spajanja među kompanijama imaju dugu istoriju. Njihov uticaj na tržište može biti veoma veliki, a za same učesnike i pitanje egzistencije. Postoje različiti motivi za preuzimanje ili kupovinu druge kompanije, a takođe i razne tehnike za realizaciju. Sa aspekta kompanije - kupca akvizicija predstavlja ulaganje, te se može izmeriti kao i svaka druga investicija: odmeravanjem koristi koju donosi svom novom vlasniku. Rizici i gubici kao rezultat negativnog odgovora tržišta mogu biti značajni, te je pre akvizicije potrebna dobra priprema, ne samo u obliku precizne finansijske analize samog procesa, već i svih aspekata poslovanja novonastale kompanije. U ovom radu će se dati kraći pregled različitih vrsta povezivanja, taktika, tehnika i metoda koje se primenjuju, kao i pogled na merenje i procenu ekonomskih rezultata ovakvih akcija.
Reference
*** (2010) Sony Pictures Entertainment. preuzeto sa: http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures_Entertainment
*** (2010) Mergers and acquisitions. http://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions
*** (2011) Summaries of International Finance Reporting Standards Deloitte Touche Thomatsu Ltd. preuzeto sa: http://www.iasplus.com/standard/ias38.htm
*** (2010) Williams Act. Investopedia, preuzeto sa: http://www. investopedia.com/terms/w/williamsact.asp
*** (2010) Press release. Konica Minolta Global, preuzeto sa: http://www.konicaminolta.com/about/releases/minolta/2003
*** (2010) Press releases. Sony Corporation of America, preuzeto sa: http:// www.sony.com/SCA/press
Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007) Osnove korporativnih finansija. Zagreb: Mate
Daimler, A.G. (2010) http/en.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
Đorđević, R., Carić, M., Nikolić, A. (2010) Korporativne finansije. Novi Sad: FIMEK
Popović, M. (2006) Alokacija kupovne cene preduzeća. BDO BC Excel Vesti, broj 4
Reich, R. (1995) Who is us?. u: Ohmae K. [ur.] The Evolving Global Economy, Harvard: HBS Press, str. 148-149
US Senate (2010) Sheldon Whitehouse speeches. preuzeto sa: http://whitehouse.senate.gov/newsroom/speeches
Woods, L. (2007) How Daimler Chrysler merger failed. http://laurenwoods.articlesbase.com/automotive-articles/how-daimlerchrysler-merger-failed-149797.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2012.