Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 35, br. 2, str. 19-26
Uticaj potencijalnih vučnih karakteristika traktora Fendt u optimizaciji obrade zemljišta
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut 'Kirilo Savić', Beograd
cInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
dUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika
Ključne reči: poljoprivreda; traktor; optimizacija; potencijalne karakteristike; zemljište
Sažetak
Trend razvoja poljoprivrednih traktora prati agrotehnički i opšti razvoj tehnike, tako da fundamentalna istraživanja nalaze punu primenu i u svetskoj proizvodnji traktora. U radu su analizirane potencijalne eksploatacione karakteristike traktora proizvodnje Fendt i njihov uticaj na optimizaciju agrotehničkih uslova u obradi poljoprivrednog zemljišta Srbije. Traktori proizvodnje Fendt imaju sve karakteristike savremenih svetskih traktora koje se zasnivaju na bazi povećanja snage motora uz zadržavanje nepromenjene mase traktora u okviru pojedinih serija. Sveobuhvatna analiza traktora Fendt je izvršena od više raspoloživih modela, na tri traktora iz serija 700, 800 i 900, a jedan deo tih rezultata, prikazan je u ovom radu. Na osnovu izvršene analize nameće se zaključak, da se pojedine serije traktora međusobno dopunjuju u odnosu na zahteve agrotehnike i veličinu poseda, čime se obezbeđuju uslovi za optimalnu obradu različitih tipova zemljišta u skladu sa zahtevima proizvodnje savremene poljoprivrede. Takav pristup analizi uticaja potencijalnih karakteristika na optimizaciju obrade zemljišta, omogućava potencijalnim kupcima olakšanje odluke o kupovini traktora u zavisnosti od njihovih zahteva.
Reference
Obradović, D., Petrović, P., Marija, P., Dumanović, Z., Branka, K., Nada, M., Prokeš, B. (2010) Potencijalne vučne karakteristike i racionalnost primene traktora fendt u agrotehničkim uslovima. u: XVI Naučni skup 'Razvoj traktora i mobilnih mašina', Naučno društvo za pogonske mašine traktore i održavanje, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 3.12.2010
Obradović, D. (2007) Vučne karakteristike, učinak i potrošnja goriva u oranju traktora CASE-MX 285 i John Deere -8330 u slovima Banatskog Brestovaca
Obradović, D. Analiza tehničko-eksploatacione i ekonomske opravdanosti kupovine traktora 'JD- 8130' i 'JD-8530' za Poljoprivrednom kombinatu Beograd
Obradović, D. (2006) Analiza ostvarenih rezultata rada traktora John Deere -8330. u: 24časa oranja u Srbobranu, 15-16 septembra
Obradović, D. Investicioni program nabavke poljoprivredne mehanizacije (Fendt -926) na poljoprivrednom dobru Zaječar
Obradović, D., Petrović, P., Dumanović, Z., Micković, G. (2008) Primena naučnih saznanja u oblasti eksploatacije traktora korišćenjem elektronske opreme. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1, str. 21-29
Petrović, P., Veljić, M. (2006) Hosting transport and other exploiatational characteristics of the agricultural tractor with 4WD equipped with loader and digger. u: International conference on MHCL 06 (XVIII), 19-20. October, Belgrade, Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering-Department of Material, Handling and Design Engineering, Session D, p.281-284
Petrović, P., Obradović, D., Dumanović, Z., Micković, G. (2007) Informativni pregled primena mehatroničkih sistema kod savremenih poljoprivrednih traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3, str. 1-9
Petrović, P., Marković, L., Savić, V. (2006) Održavanje potrebnog stepena kontaminacije ulja dizel motora i traktorskih sistema. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 3-4, str. 74-80
Petrović, P., Obradović, D. (2006) Analiza trenda razvoja transmisija traktora sa aspekta poboljšanja vučno-dinamičkih karakteristika. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1, str. 91-99
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2010.