Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 42, br. 1-2, str. 134-147
Primena krivičnopravnih mera prema maloletnim prestupnicama
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Ključne reči: krivičnopravne mere; vaspitne mere; maloletnici; vaninstitucionalni i institucionalni tretman; post institucionalna pomoć
Sažetak
Krivičnopravna politika suzbijanja kriminaliteta maloletnika orjentisana je u pravcu primene vaspitnih mera kao posebne vrste krivičnih sankcija čiji je cilj prvenstveno prevastpitavanje maloletnih učinilaca krivičnih dela i obezbeđenje njihovog pravilnog razvoja. U članku autori, na osnovu rezultata istraživanja uzorka od 639 maloletnih prestupnica, ukazuju na strukturu izrečenih krivičnih sankcija maloletnim prestupnicama, na razlike u strukturi izrečenih krivičnih sankcija maloletnim licima muškog i ženskog pola, na specifičnosti vaninstitucionalnog tretmana i pružanje postinstitucionalne pomoći.
Reference
*** (1977-1994) Krivični zakon Srbije. Službeni glasnik SRS/RS, čl. 18/3
*** Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. čl. 282
Milutinović, M., Aleksić, Ž.L. (1989) Maloletnička delinkvencija. Beograd: Naučna knjiga
Stojanović, Z.P. (1991) Politika suzbijanja kriminaliteta. Novi Sad: Pravni fakultet
Vaspitno-popravni dom za maloletnike (1986) Kućni red. Kruševac, April
Vaspitno-popravni dom za maloletnike (1986) Pravilnik o naknadama, nagradama i drugim novčanim primanjima maloletnika. Kruševac, april
Vaspitno-popravni dom za maloletnike Uputstvo o raspoređivanju maloletnika u stimulativno-klasifikacione grupe unutar vaspitnih grupa poluotvorenog odeljenja. Kruševac
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Penološka shvatanja profesora Milutinovića
Aleksić Živojin L., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Decenija velikih promena u krivičnom statusu maloletnika
Perić Obrad M.

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Sistem imovinskih sankcija u krivičnom pravu Srbije i Crne Gore
Jovašević Dragan

prikaži sve [18]