Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 2, str. 68-81
Uticaj poreza na dodatu vrednost na upravljanje i performanse preduzeća u Srbiji
nema
Ključne reči: porez na dodatu vrednost; likvidnost; naplata potraživanja; performanse preduzeća; planiranje i kontrola cash flow-a
Sažetak
Suština ovog rada je da ukaže na to da u recesionim uslovima privređivanja, kakvim se može smatrati poslovni ambijent trenutno u Srbiji, zbog uticaja svetske ekonomske krize, tržišnih, društvenih, političkih i drugih faktora, PDV nije neutralan po pitanju poslovnog rezultata kompanije. Naime, zbog smanjene ekonomske aktivnost i manjeg BDP-a, preduzeća na tržištu upadaju u problem naplate potraživanja, zbog čega se njihova likvidnosna pozicija pogoršava. U ovakvoj situaciji sistem naplate PDV-a, a ne PDV sam po sebi, još više doprinosi produbljivanju ovih poteškoća. Dakle, sistem naplate PDV-a indirektno utiče na cash flow, na operativno upravljanje menadžmenta, kao i na ukupne performanse preduzeća. Takođe, cilj rada je da prikaže menadžerske taktike kojima se ovi negativni efekti mogu prevazići ili bar umanjiti, a koje se u velikoj meri oslanjaju na detaljnije planiranje i pojačanu kontrolu novčanih tokova.
Reference
Krasić, D. (2011) Blokirano 63.000 računa. Večernje novosti online, preuzeto 10. Februara, sa sajta: www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:317191-Blokirano-63000
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2000) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Malinić, S.D. (1998) Računovodstveni aspekt poreza preduzeća. Knjigovodstvo, 375-408
Malinić, S.D. (2009) Dometi računovodstvenog informacionog sistema u upravljanju krizom preduzeća. u: 'Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize', 13. kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, 33-53
Mikerević, D. (2005) Strateški finansijski menadžment. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Ministarstvo finansija-Poreska uprava (2004) Zakon o porezu na dodatu vrednost. preuzeto 14. februara 2011. sa sajta: www.poreskauprava.gov.rs
Obradović, M. (2011) Privreda pred bankrotom. Nova srpska politička misao, preuzeto 25. marta 2011. sa sajta: www.nspm.rs/hronika/milosobradovic-privreda-pred-bankrotom.html?alphabet=l
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Stokić, Z., Aćimović, S. (2005) Istina u ekonomiji: PDV? Država vs. preduzeće. Nova srpska politička misao, preuzeto 11. marta 2011, sa sajta: www.pregled.com/memento.php?id_nastavak=5642&tmpl=memento_nastavak_tmpl&tekuca_strana=1&naslov=Zoran%20Stoki%E6,%20Slobodan%20A%E6i movi%E6%20-%20Istina%20u%20ekonom
Todosijević, R. (2009) Strategijski menadžment - teorijske postavke I. Subotica: Ekonomski fakultet
V.N. (2011) Država najveći dužnik. preuzeto 18. marta 2011, sa sajta: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:308452-Drzava-najveciduznik
Vunjak, N. (2005) Finansijski menadžment - poslovne finansije. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1202068S
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka