Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, br. 1, str. 117-132
Međunarodne konvencije i sporazumi u ekološkoj oblasti - u svetlu savremene civilizacije i međunarodne trgovine
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresamilica.stankovic.vps@gmail.com
Sažetak
Veliki broj autora u svojim radovima analizira problem zaštite životne sredine. Koncept održivog razvoja i intenzivne primene savremene tehnologije sa ciljem prevazilaženja ekoloških problema postaje imperativ savremene civilizacije. Teorijsko bavljenje ekološkim pitanjima nije dovoljno, već je neophodno sprovođenje odgovarajućih mera u praksi i širenje ekološke svesti. Moderna nauka i društvena praksa u svom fokusu imaju međuzavisnost ekonomije i ekologije. Glavni pravac društvenih promena je kretanje od ekonomske ka ekološkoj paradigmi, koja uključuje etičku odgovornost za sadašnje i buduće generacije. Postoji potreba uspostavljanja efikasnih programa za zaštitu životne sredine na nacionalnom i nadnacionalnom nivou. Aktivna međunarodna saradnja u oblasti ekologije je rezultirala formulisanjem niza dokumenata o zaštiti životne sredine. U radu se ukazuje ne značaj zaštite životne sredine i neophodnost implementacije međunarodnih konvencija i sporazuma u ekološkoj oblasti, sa osvrtom na njihov uticaj na međunarodnu trgovinu.
Reference
*** (2014) Encyclopedia of Occupational Health and Safety, International Environmental Conventions. http://www.ilo.org/oshenc/part-vii/environmental-policy/item/744-international-environmental-conventions (2014-08-04)
Carraro, C., Siniscalco, D. (1998) International Institutions and Environmental Policy International environmental agreements: Incentives and political economy. European Economic Review, 42(3-5): 5
Divljak, D. (2012) Svetska trgovinska organizacija i višestrani međunarodni sporazumi o zaštiti životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 175-190
European Commission Environment, International Issues. http://ec.europa.eu/environment/international_issues/agreements_en.htm (2014-08-04)
Hafner, P. (2009) Ekološka paradigma i ekonomska stvarnost. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 2, str. 115-122
Komnenić, D. (2012) Arhuska konvencija - novi pristup zaštiti životne sredine. Pravni zapisi, vol. 3, br. 1, str. 153-176
Matisoff, D. (2010) Are international environmental agreements enforceable?, implications for institutional design. International Environmental Agreements, 10: 165
Mee, L. (2005) The Role of UNEP and UNDP in Multilateral Environmental Agreements. International Environmental Agreements, 5: 227-2
Mitchell, R.B. (2003) International environmental agreements: A survey of their features, formation, and effects. Annual Review of Environment and Resources, 28(1): 429-461
Muradian, R., Martinez-Alieri, J. (2001) Trade and the environment: from a ‘Southern' perspective. Ecological Economics, 36: 281
Osborne, K. (2004) The impact of environmental policies on dairy trade. Australian Journal of Dairy Technology, 59(2): 174
Stanković, M., Obradović, J. (2012) Značaj zaštite životne sredine sa aspekta trgovinskog menadžmenta u EU i ulaganje u eko- tehnologiju. u: Zbornik radova, International Conference on Energy Efficiency and Environmental Sustainability (EEES2012), Subotica: Faculty of Economics, : 113-11
Stanković, M., Glušac, D. (2012) Ekološki menadžment i mala i srednja preduzeća: iskustva EU. u: Zbornik radova, 2012 International Conference on Energy Efficiency and Environmental Sustainability EEES 2012, Subotica, : 18-23
Stanković, M. (2012) Eko-označavanje - prepreka ili podsticaj međunarodnoj trgovini. Škola biznisa, br. 4, str. 34-41
Todić, D. (2011) Životna sredina. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
Youssef, A.B., Lahmandi-Ayed, R. (2008) Eco-labelling, Competition and Environment: Endogenization of Labelling Criteria. Environmental and Resource Economics, 41(2): 133-154
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-6655
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Tekstilna industrija (2020)
Eko-označavanje i stanje na tržištu obuće
Janjić Svjetlana, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2010)
Računovodstveni tretman i reperkusije troškova zaštite životne sredine
Dmitrović-Šaponja Ljiljana, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Državna pomoć za zaštitu životne sredine na nadnacionalnom nivou i u domaćem pravu
Divljak Drago Lj., i dr.

prikaži sve [5]