Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, br. 3, str. 65-72
Agrarna politika Srbije i zajednička poljoprivredna politika
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresamilica.stankovic.vps@gmail.com
Ključne reči: Zajednička poljoprivredna politika; agrarna politika Srbije; reforma agrarnog sektora
Sažetak
Agrarni sektor ima relativno veliki značaj u privrednoj strukturi Srbije. Zajednička poljoprivredna politika (Common Agricultural Policy - CAP) je jedna od najvažnijih politika Evropske unije. Od velikog je značaja ukazati na osnovne principe i ciljeve Zajedničke poljoprivredne politike. Usaglašavanje nacionalne agrarne politike Srbije sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom i prihvatanje njenih mehanizama je od krucijalnog značaja za razvoj agrarnog sektora kao celine.
Reference
Ackrill, R. (2000) The common agricultural policy. Sheffield: UACES, Sheffield Academic Press
Bowler, I.R. (1985) Agriculture under the common agricultural policy: A geography. Manchester: Manchester University Press
Hill, B. (1984) The common agricultural policy: Past, present and future. Cambridge: University Press
Lynggaard, K. (2006) The common agricultural policy and organic farming. Oxfordshire: CAB Publishing, CAB International
Mcmahon, J. (1988) European trade policy in agricultural products. Dordecht: Kluwer Academic Publishers
OECD (2011) Evaluation of agricultural policy reforms in the European Union. OECD publishing
Rosenblatt, J., Mayer, T., Bartholdy, K., Demekas, D., Gupta, S., Lipschitz, L. (1988) The common agricultural policy of the european community: principles and consequences. Washington, DC: International Monetary Fund
Živadinović, B., Milovanović, M. (2010) Vodič kroz EU politike - poljoprivreda. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1203065S
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2018)
Humani kapital kao determinanta razvoja ruralnih područja u EU
Jovanović Milica, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2014)
Agrarni franšizing i doprinos ostvarenju ciljeva zajedničke agrarne politike EU
Stanković Milica

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Agrarni budžet i razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji
Kuzman Boris, i dr.

prikaži sve [6]