Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 29, br. 1, str. 23-30
Razvoj formulacija nosača za vaginalne gelove u uslovima apoteke - aspekt kvaliteta i regulative
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija
bUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

e-adresams.milicastankovic@yahoo.com
Ključne reči: magistralni lek; nosač; vaginalni hidrogel; regulativa; viskozitet
Sažetak
Na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima koji je na snazi u našoj zemlji, magistralni lek je lek izrađen u apoteci na osnovu recepta (formule) za određenog bolesnika - korisnika. U praksi se sve više javlja potreba za ex tempore izradom vaginalnih preparata u uslovima apoteka i galenskih laboratorija. Usled malog broja registrovanih preparata, tipa vaginalnih gelova, na svetskom tržištu, ali manje na našem, veoma je važna njihova magistralna izrada u uslovima apoteke. Cilj ovog rada bio je ispitivanje mogućnosti izrade nosača za vaginalne gelove sa različitim hidrofilnim gelirajućim sredstvima u uslovima apoteke u skladu sa zahtevima Evropske farmakopeje. Za njihovu izradu korišćena su sledeća gelirajuća sredstva: Carbopol® 940, Carbopol® Ultrez 10 i Pemulen® TR 1 NF. Sve tri formulacije pokazuju slična organoleptička svojstva u posmatranom vremenskom periodu. Izmerene pH vrednosti formulacija nosača ne odstupaju značajno u odnosu na normalnu pH vrednost vaginalne tečnosti. Najoptimalniji viskozitet ima formulacija A1 (sa Carbopolom® 940), koja je ujedno i naša preporuka za nosač u izradi vaginalnih gelova. S obzirom na komplikovan postupak registracije generičkog leka, predložena formulacija nosača za vaginalne gelove, kao magistralnog leka, od velikog je značaja za primenu kod bolesnika kojima je neophodno precizno podešavanje terapije.
Reference
*** (2005) Pravilnik o postupku i uslovima za dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 93
*** (2005) Pravilnik o postupku i uslovima za dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 93
*** (2007) European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 6th edition
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (2011) Nacionalni registar lekova. Beograd
Chien, W.Y., Lee, H.C. (2002) Drug delivery: Vaginal route. u: Swarbrick J., Boylan J.C. [ur.] Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, New York: Marcel Dekker, Vol. 1, 961-985, 2th Edition
Đurić, Z. (2004) Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom. Zemun: Nijansa
Medicines and medical devices agency of Serbia Law on medicines and medical devices of the Republic of Serbia. [Online]. Available from URL http://www.alims.gov.rs
Neves, J., da Silva, M., Goncalves, M., Amaral, M., Bahia, M. (2009) Rheological Properties of Vaginal Hydrophilic Polymer Gels. Current Drug Delivery, 6(1): 83-92
Noveon (2008) Formulating semisolid products. Pharmaceutical Bulletin, (21):
Romanko, T.V., Murinov, Yu.I., Romanko, V.G. (2009) Optimization of rheological properties of an adsorption vaginal gel based on Carbopol. Russian Journal of Applied Chemistry, 82(8): 1488-1493
Vuleta, G., Antunović, M., Toskić-Radojičić, M., i dr. (2008) Magistralne formule. Beograd: Farmaceutsko društvo Srbije
Vuleta, G. (2007) Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom - priručnik za praktičnu nastavu - emulzije, suspenzije, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu. Beograd: Nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2006)
Potencijalna alergogena svojstva kozmetičkih sirovina
Milanović Isidora, i dr.

Arhiv za farmaciju (2008)
Magistralni lekovi sa kortikosteroidima
Vuleta Gordana, i dr.

Arhiv za farmaciju (2008)
Farmaceutsko-tehnološki aspekti savremenih kardiovaskularnih lekova
Ibrić Svetlana, i dr.

prikaži sve [20]