Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 40, br. 5, str. 400-406
Vilina kosica i mogućnosti suzbijanja u usevu šećerne repe
aInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
bStari Tamiš A.D. , Pančevo

e-adresamarijasaric@pesting.org.rs
Projekat:
Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46008)

Sažetak
U novije vreme problematika parazitskih cvetnica postaje sve aktuelnija i zadobija veći istraživački prostor upravo zbog njihovog širenja i sve većih šteta koje nanose u poljoprivredi. Poslednjih godina primećena je ekspanzija viline kosice, pored lucerke i deteline i u usevu šećerne repe. Štete koje vilina kosica pravi u usevu šećerne repe se prvenstveno odnose na redukciju prinosa i sadržaja šećera. Efikasno suzbijanje viline kosice u usevu šećerne repe podrazumeva niz preventivnih mera i postupaka, kao i hemijsku kontrolu.
Reference
*** (2010) Pravilnik o listama štetnih organizama i listama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 7
Babović, M.V. (2003) Osnovi patologije biljaka. Beograd: Poljoprivredni fakultet Univerziteta
Belyaeva, A.V., Cherkasova, A.P., Shpanova, L.G., Alfimova, R.A. (1978) Maleic hydrazide against dodder. Sakharnaya Svekla, 23: 37-39
Bewick, T.A., g Binni, L.K., na D.M.N. (1988) Post-attachment control of swamp dodder (Cuscuta gronovii) in cranberry (Vaccinium macrocarpon) and carrot (Daucus carota). Weed Technol, (2): 166-169
Čuturilo, S., Nikolić, B. (1986) Korovi lucerke i njihovo suzbijanje. Beograd: Nolit
DaDon, J.H. (1989) Dodder (Cuscuta spp.) control in established alfalfa (Medicago sativa) with glyphosate and SC-0224. Weed Technology, (3): 552-559
Dawson, J.H., Musselman, L.J., Wolswinkel, P., Dorr, I. (1994) Biology and control of Cuscuta. Rev. Weed Sci, 6: 265-317
Hibberd, J.M., Jeschke, W.D. (2001) Solute flux into parasitic plants. J Exp Bot, 52(363): 2043-9
Kojić, M., Vrbničanin, S. (2000) Parazitski korovi - osnovne karakteristike, taksonomija, biodiverzitet i rasprostranjenje, I - vilina kosica (Cuscuta L.). Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 9, br. 1, str. 21-27
Lanini, W.T. (2004) Economical Methods of Controlling Dodder in Tomatoes. Proc. Calif. Weed Sci. Soc., (56): 57-59
Macrone, C., Hergenhahn, F., Ragozzzino, A., Seemuller, E. (1999) Dodder transmission of pear decline, European stone fruit yellows, Rubus Stunt, Picris echioides Yellows and Cotton Phyllody Phytoplasmas to periwinkle. Journal of Phytopathology, 147. Is. 3
Mishra, J.S. (2009) Biology and management of Cuscuta species. Indian Journal Weed Science, 41, 1-11
Parker, C., Riches, C.R. (1993) Parasitic weeds of the world: Biology and control. Wallingford: CAB International
Rubin, B. (1990) Weed competition and weed control in Allium crops. u: Rabinowitch H.D., J.L.Brewster [ur.] Onions and Allied Crops, Boca Raton: CRC Press Inc, vol. II. str. 63-84
Stojanović, D., Mijatović, K. (1973) Distribution, biology and control of Cuscuta spp. in Yugoslavia. u: EWRC Symp. on Parasitic Weeds, Malta, proc, pp. 269-279
Stojšin, V., Marić, A., Jocić, B. (1991) Harmfulness of Cuscuta campestris Yunck. on sugar beet under varying mineral nutrition. Zaštita bilja, 42: 357-363
Swift, C.E. (1996) Cuscuta and grammica species: Dodder a plant parasite. internet: http//www.colostate.edu/Depts/CoopExt/TRA/dodder.html
Tóth, P., Tancik, J., Cagan, L. (2006) Distribution and harmfulness of field dodder (Cuscuta campestris Yuncker) at sugar beet fields in Slovakia. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 110, str. 179-185
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Pesticidi i fitomedicina (2015)
Vilina kosica i mogućnosti njenog suzbijanja
Sarić-Krsmanović Marija, i dr.

Acta herbologica (2017)
Hemijsko suzbijanje viline kosice u lucerki i šećernoj repi
Sarić-Krsmanović Marija, i dr.

Acta herbologica (2004)
Uticaj viline kosice (cuscuta sp.) na troskot, polygonum aviculare l.
Rančić Dragana, i dr.

prikaži sve [31]