Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 177-184
Nasleđivanje osobina klasa kod hibrida višeredog i dvoredog ječma
Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak

e-adresammadic@tfc.kg.ac.yu
Sažetak
U 4x4 dialelnom ukrštanju bez recipročnih (HVW-247, Partizan, NS-293 i Japanska15) proučavan je način nasleđivanja, efekat gena i kombinacione sposobnosti za dužinu klasa i broj klasića po klasu u F1 i F2 generaciji. Za ocenjivanje načina nasleđivanja primenjen je test signifikantnosti srednjih vrednosti u odnosu na roditeljski prosek. Analiza varijanse kombinacionih sposobnosti je urađena po metodu za nepotpuni dialel (Griffing, 1956). Kod hibrida višeredih i dvoredih ječmova u F1 generaciji preovladavao je intermedijarni oblik klasa, pošto se broj fertilnih klasića u bočnim redovima keretao od 2 - 50, dok su u F2 generaciji dvorede forme klasa bile dominantne. Srednje vrednosti dužine klasa i broja klasića po klasu u F1 i F2 generaciji kod većine kombinacija ukrštanja se približavaju roditelju sa većom dužinom klasa, odnosno većim brojem klasića po klasu. Način nasleđivanja datih svojstava je bio parcijalna dominacija, dominacija ili superdominacija, zavisno od kombinacije ukrštanja. Analiza kombinacionih sposobnosti je pokazala da su dužina klasa i broj klasića po klasu uslovljeni genima sa aditivnim i neaditivnim delovanjem. Odnos OKS/PKS u obe generacije ispitivanja ukazuje na preovladavanje aditivnih gena u nasleđivanju datih osobina. Sorta NS-293 je roditelj koji ima najveću srednju vrednost za oba ispitivana svojstva i pokazao se kao najbolji opšti kombinator, te se može koristiti kao roditelj u programima oplemenjivanja višeredog ječma na povećanu dužinu klasa i broj klasića po klasu.
Reference
Chauhan, B.P.S. (1985) Heterosis and combining ability in barley. Acta Agronomica Academiae Scientiarum Hungaricae, 34, 286-293
Choo, T.M., Reinbergs, E., Park, S.J. (1980) Studies on coefficient of variation of yield components and character association by Path coefficient analysis in barley under row and hill plot conditions. Z Ptlanzenzuchtung, 84, 107-114
Denčić, S.S. (1990) Oplemenjivanje pšenice promenom arhitekture klasa. Savremena poljoprivreda, 38 (1-2), 137-144
Griffing, B. (1956) Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Australian Journal of Biological Science, 9, 463-493
Kraljević-Balalić, M., Petrović, S., Vapa, L.B. (1991) Genetika - teorijske osnove sa zadacima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Lalić, A. (1988) Uporedna analiza komponenata prinosa i prinosa zrna ječma F3 populacija dvoredog i višeredog tipa. Osjek: Poljoprivredni institut, Magistarski rad
Madić, M. (1995) Nasleđivanje osobina klasa i rodnosti zrna kod hibrida ječma Hordeum vulgare L. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Magistarski rad
Madić, M., Đurović, D., Paunović, A. (2004) Genetička analiza komponenti prinosa u ukrštanjima dvorednih i šestorednih ječmova. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 157-164
Maksimović, D. (1972) Nasleđivanje broja redova zrna i kvantitativnih osobina kod ječma. Agronomski glasnik, 1-2, 43-50
Maksimović, D., Urošević, D., Paunović, A. (1999) Proučavanje nekih osobina varijeteta ječma u F1 generaciji. u: Kongres genetičara (II), Soko Banja, 163
Martiniello, P., Delogy, G., Odoardi, M., Boggini, G., Stanca, A.M. (1987) Breeding progress in grain yield and selected agronomic characters of Winter barley (H. vulgare L) over the last quarter of century. Plant Breeding, 99, 289-294
Pržulj, N.M., Momčilović, V. (1995) Oplemenjivanje pivskog ječma. Pivarstvo, vol. 28, br. 3-4, str. 161-163
Pržulj, N.M., Momčilović, V. (1999) Stanje i perspektive u oplemenjivanju pivskog i stočnog ječma. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 111-120
Sinha, B.C., Saha, B.C., Roy, R.P. (1985) Selection schemes in barley. Genetika, 40 (2), 107-118
Stojanović, Ž., Dodig, D., Stanković, S., Petrović, R. (1998) Importance of six-rowed spike for increasing in genetic fertility potential of barley. u: Breeding of Small Grains. Proceedings. Kragujevac, str. 209-215
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Acta agriculturae Serbica (2004)
Genetička analiza komponenti prinosa u ukrštanjima dvorednih i šestorednih ječmova
Madić Milomirka, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2002)
Varijabilnost i komponente varijanse za žetveni indeks kod ozimog ječma
Madić Milomirka, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2003)
Analiza kombinacionih sposobnosti visine stabljike kod hibrida ječma
Madić Milomirka, i dr.

prikaži sve [46]