Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, br. 3, str. 44-55
Odgovor Evropske centralne banke na aktuelnu krizu
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

e-adresaaleksandar.ek@gmail.com, gasicmarko@yahoo.com
Sažetak
Savremena finansijska kriza je nastala u SAD i proširila se na ceo svet i tako postavila velike izazove za monetarnu politiku širom sveta. Centralne banke širom sveta odlučno su odgovorile nametnutim izazovima pravovremenim i jedinstvenim akcijama kako bi se osigurala likvidnost tržišta, smanjili sistemski rizici i povratila stabilnost na finansijskim tržištima. Evropska centralna banka formira i implementira Evropsku monetarnu politiku. Kao odgovor na krizu, ECB ne samo da je znatno smanjila zvanične kamatne stope, već je uvela i paket nestandardnih mera u okviru 'Programa pojačane kreditne podrške' i 'Programa tržišta hartija od vrednosti'. Sveukupno, odgovor ECB na globalnu finansijsku krizu može se sagledati kroz četiri različite faze krize: period finansijskih tenzija, intenziviranje finansijske krize, period privremenog poboljšanja uslova na finansijskom tržištu i kriza državnog duga.
Reference
Barjaktarović, L. (2010) Monetarno-kreditni i devizni sistem. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ceccheti, S., Zhu, F. (2009) Real consequences of financial crisis. u: Bank of Mexico conference on Challenges and strategies for promoting economic growth, Mexico City, 9-20 October
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Gokhale, J. (2009) Measuring the unfunded obligations of European countries. National Centre for Policy Analysis, Policy Report No 319, January
Hadžić, M. (2009) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jovanović, M.N. (2004) Evropska ekonomska integracija. Beograd: Ekonomski fakultet
Kovačević, R. (2003) Evro i Evropska centralna banka. Beograd: Udruženje banaka i drugih finanskijskih organizacija Srbije, 33(3-4): 3-14
Krstić, B.Ž. (2003) Bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet
OECD (2009) The financial crisis: Reform and exit strategies. Paris
Prokopijević, M. (2005) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik
Prokopijević, M. (2007) Evropska monetarna unija. Beograd: Građevinska knjiga
Ristić, Ž., Komazec, S., Ristić, K. (2010) Međunarodno bankarstvo i institucionalni investitori. Beograd
Schooner, H.M., Taylor, M.W. (2010) Global bank regulation - principles and policies. Amsterdam: Elsevier
Stakić, B., Barać, S. (2007) Međunarodne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Šehović, D. (2007) Bankarski menadžment. Podgorica
Watt, A. (2008) the economic and financial crisis in Europe: Addressing the causes and the repercussions. European Economic and Employment Policy Brief, br. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka