Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 16, br. 64, str. 75-89
Vrednovanje obaveza
Institut za ekonomiku i finansije - IEF, Beograd
Ključne reči: obaveze; vrednovanje; obelodanjivanje; rezervisanje; kredit; lizing; pasivna vremenska razgraničenja
Sažetak
Obaveze predstavljaju neminovnost u poslovnom životu većine preduzeća i od adekvatnosti njihovog odmeravanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima zavisi iskazivanje istinitog finansijskog i prinosnog položaja preduzeća. Obaveze se definišu kao sadašnje obaveze proistekle iz prošlih poslovnih događaja, čije će izmirenje dovesti do odliva sredstava iz preduzeća. Adekvatno vrednovanje i obelodanjivanje obaveza podrazumeva poštovanje zahteva iz odgovarajućih međunarodnih računovodstvenih standarda i zakonskih propisa kojima su uređene iste. Prilikom početnog priznavanja, obaveze se vrednuju po nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju. Nakon početnog priznavanja, obaveze se vrednuju po principu više vrednosti.
Reference
*** Međunarodni računovodstveni standardi i međunarodni standardi finansijskog izveštavanja
*** (2008) Praktična primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2006/2012) Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Sl. glasnik RS, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012
*** (2010) Priručnik za primenu kontnog okviru u skladu sa MSFI. Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2006/2012) Zakon o deviznom poslovanju. Sl glasnik RS, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012)
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Sl glasnik RS, br. 62
Škarić-Jovanović, K., Radovanović, R. (2005) Finansijsko računovodstvo. Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka