Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 2, str. 109-124
Načela izvršnog postupka u Republici Srpskoj
Osnovni sud, Zvornik, Bosna i Hercegovina

e-adresadarko.bozic26@gmail.com
Ključne reči: Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske; načela izvršnog postupka
Sažetak
Predmet ovoga rada je izlaganje i analiza načela izvršnog postupka u Republici Srpskoj. U tom kontekstu, u radu su sadržana sledeća načela: načelo ustavnosti i zakonitosti, načela dispozicije i oficijelnosti, načela hitnosti i efikasnosti, načelo obostranog saslušanja stranaka, načelo zaštite izvršenika, načelo formalnog legaliteta, načelo vremenskog redosleda, načelo dostupnosti podataka o imovini izvršenika, načela pismenosti, usmenosti, neposrednosti i javnosti. Cilj rada je da se kroz prikaz osnovnih načela pokaže da u nizu rešenja postoje bitne razlike u odnosu na ranije zakonodavstvo.
Reference
*** (1992-2005) Ustav Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 21/92 - prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05
*** (2003-2018) Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/2003, 85/2003, 64/2005, 118/2007, 29/2010, 57/2012, 67/2013, 98/2014, 5/2017, 58/2018 i 66/18
*** (1992) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21
*** (2004) Okvirni zakon o zalozima BiH. Službeni glasnik BiH, br. 28 od 23 juna, 54
Bodiroga, N. (2017) Novi izvršni postupak. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Božić, D. (2019) Utvrđivanje imovine izvršenika u praksi. Pravo i finansije, broj 1
Crnjanski, V. (2018) Izvršnost javnobeležničkog zapisa. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, doktorska disertacija
Daupović, A., i dr., eds. (2005) Komentari zakona o izvršnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Sarajevo: Savjet Evrope, 24-28
Jakšić, A. (2009) Građansko procecno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Begradu
Keča, R. (2012) O osnovnim načelima Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 149-167
Omanović, M., et al., ads. (2014) Primjena člana 37. Zakona o izvršnom postupku FBiH u praksi. Pravni Savjetnik, broj 10
Račić, R. (2010) Pokretanje izvršnog postupka. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, 31/32
Šobat, M., Stojšić, I. (2009) Izvršni postupak i povreda prava na pravično suđenje - evropski kontekst i novo srpsko zakonodavstvo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 354-373
Triva, S., et al. (1980) Sudsko izvršno pravo - opći deo. Zagreb: Informator
Zemljak, B. (2014) Fenomenologija prevare u imovinskim deliktima u Republici Srbiji. Megatrend revija, vol. 11, br. 2, str. 323-342
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2002109B
primljen: 11.03.2019.
prihvaćen: 22.02.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka