Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 2, str. 207-233
Izvršni postupak za naplatu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabodiroga@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: potraživanja za izvršene komunalne i slične usluge; privilegovani izvršni poverioci; pravni lekovi; isključiva nadležnost izvršitelja
Sažetak
Predmet ovog članka je poseban izvršni postupak za naplatu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga. Analiziraju se razlozi za uvođenje ovog postupka, ali i njegove specifičnosti, odnosno odstupanja od režima opšteg izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave. Iako je postupak uveden da bi se sudovi rasteretili izvršnih predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih usluga, te da bi se povećala stopa njihove naplate, brojni su razlozi kojima se ovi ciljevi dovode u pitanje. Oduzimanje nadležnosti sudu i propisivanje isključive nadležnosti izvršitelja da dozvoljava izvršenje u ovim predmetima, kao i privilegovanje državnih preduzeća čini ovaj postupak spornim s aspekta principa utvrđenih Ustavom Srbije i čl. 6(1) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Praznine u domenu pravnih lekova učiniće ga neefikasnim.
Reference
*** (2010) Ovršni zakon. Narodne novine, br. 139
*** (2011) Zakon o izvršenju i obezbeđenju - ZIO. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2011) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2011) Zakon o komunalnim delatnostima - ZKD. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2011) Zakon o parničnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2012) Dvadeseto savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije. Beograd
Antić, O.B., Balinovac, Z.M. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Nomos
Bodiroga, N. (2006) Prigovor trećeg lica u izvršnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 1, str. 119-134
Burkhard, H. (2006) Die Neuorganisation des Gerichtsvollzieherswesens, Rechtsgutachten
Dika, M. (2007) Građansko ovršno pravo. Zagreb: Narodne novine
Gaul, H.F. (2011) Die erneuete gesetzesvorlage zur reform des gerichtsvollzieherswesen: Rechtspolitische notwendigkeiten, irrwege und verfassungsrechtliche schranken. ZZP, 3, 307
Grgić, A., Mataga, Z., Longar, M., Vilfan, A. (2009) Pravo na imovinu prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
Jakšić, A. (2006) Notar kao poverenik suda. u: Javnobeležničko pravo / priredio Dragor Hiber, 147-168
Jakšić, A. (2012) Gradjansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje
Jakšić, A. (2006) Komentar EKLjP. Beograd
Keča, R. (2011) Gradjansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Keča, R. (2012) Gradjansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Klamaris, N. (2008) Zum Stand des griechischen Zwangsvollstreckungsrechts-eine zusammenfassende Skizze. Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP), 4, 476
Meier, I. (2008) Die dogmatische Situation des Vollstreckungsrecht aus Sicht des schweizerischen Rechts. ZZP, 3, 333
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (1999) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Rechberger, W., Oberhammer, P. (2009) Exekutionsrecht. Wien
Stanković, G., Boranijašević, V. (2012) Izvršno procesno pravo. Priština Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet
Šobat, M., Stojšić, I. (2009) Izvršni postupak i povreda prava na pravično suđenje - evropski kontekst i novo srpsko zakonodavstvo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 354-373
Zuglia, S., Triva, S. (1957) Komentar Zakona o parničnom postupku. Zagreb: Narodne novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka