Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 1, str. 95-113
Razgraničenje ugovora o delu i ugovora o prodaji
Advokatska kancelarija Nikčević, Kapor & Perović, Beograd
Sažetak
Osnovne pojavne oblike ugovora o prodaji i ugovora o delu nije teško razlikovati, pogotovo ako je reč o ugovoru gde se jedna strana obavezuje isključivo na činjenje u vidu fizičke ili intelektualne radnje (zanatski radovi, davanje saveta, opravka stvari i sl.). Međutim, postoje ugovori kod kojih se jedna strana obavezuje na izvršenje određenog rada koji za posledicu ima i nastanak određene stvari (slika, alat, uređaji, mašine, objekti, postrojenja i sl.), pa se postavlja pitanje da li je kod takvih ugovora reč o ugovoru o delu, jer pretežni element ugovora čini obaveza činjenja ili, pak, o ugovoru o prodaji, jer ugovor za krajnju posledicu ima predaju i prenos prava svojine na tako nastaloj stvari. Kriterijume za razgraničenje ovih ugovora predviđa Zakon o obligacionim odnosima1, kao i Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe2, dok Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa3 reguliše pitanje ko postaje vlasnik stvari koje su izrađene radom poslenika. Cilj rada je da ukaže na međusobni odnos kriterijuma koji su u svakom od ovih zakona sadržani.
Reference
*** (2004) CISG advisory council opinion no 4: Contracts for the Sale of goods to be manufactured or produced and mixed contracts. Madrid
*** (2000) The FIDIC contracts guide. Geneve
Anderson, R., Fox, I., Twomey, D.P. (1987) Business law. Cincinnati: UCC Comprehensive Volume
Audit, B. (1990) La vente international de marchandises. Paris: Droit des Affaires
Branko, V. (2009) Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera. Zagreb
Đorđević, M. (2012) Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe u srpskom pravu i praksi - iskustva i perspektive. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 2, str. 256-275
Enderlein, F., Maskow, D. (1992) International sales Law, United Nations Convention on contracts for the International sale of goods: Convention on the limitation period in the International sale of goods, commentary. Oceana Publications
Enderlein, F., Dietrich, M. (1992) International sales Law, United Nations Convention on contracts for the International sale of goods: Convention on the limitation period in the International sale of goods, commentary. Oceana Publications
Ferrari, F. (1980) Contracts for International Sale of goods: Applicability and application of the 1980 United Nations Convention. Leiden
Goldštajn, A. (1980) Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe - u strukturi prava međunarodne trgovine. Zagreb: Informator
Gray, C.B., ur. (2012) The philosophy of Law: An encyclopedia volume I. New York
Honnold, J. (2009) Uniform Law for International sales under 1980 united nation convention. Hague
Lookofsky, J.M. (2004) Understanding the CISG in the USA. Hague
Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J., Chabas, F. (1995) Leçons de Droit civil. Montchrestien, Tome 3, Vol. 2
Pavić, V., Đorđević, M. (2008) Primena bečke konvencije u arbitražnoj praksi Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 572-616
Perović, J. (2011) Selected critical issues regarding the sphere of application of the CISG. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 3, str. 181-195
Popović, V.G., Vukadinović, R.D. (2007) Međunarodno poslovno pravo - opšti deo. Banja Luka - Kragujevac
Schlechtriem, P., Butle, P. (2016) UN Law on International Sale: The UN Convention on International sales of goods. Heidelberg
Schmitthoff, C.M., Sarre, D.A. (1984) Charlesworth's mercantile Law. London
Schwenzer, I., Hachem, P., Kee, C. (2012) Global sales and contract Law. New York
Vilus, J. (1973) Građanskopravna odgovornost izvođača i projektanta. Beograd: Građevinska knjiga
Vukmir, B. (1980) Ugovori o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu. Zagreb: Međunarodni
Zweigert, K. (1980) International encyclopedia of comparative Law, chapter 8. Leiden
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/RKSPP1901095N
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2019.