Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 2, str. 140-153
Zaštitna mera zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki u Zakonu o prekršajima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresai.milic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
U decembru 2019. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o dopunama Zakona o prekršajima, koji ima ukupno tri člana. Zakon stupa na snagu 1. jula 2020. godine i njime se propisuje nova zaštitna mera - zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki. U fokusu pažnje autora je upravo zaštitna mera zabrane učestvovanja u postupcima javnih nabavki.
Reference
*** (2009/2013) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51/2009, 95/2013
*** (2012/2015) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015
*** (2019) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 91
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97
*** (2013/2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Odluka Ustavnog suda)
*** (1977-1990) Zakon o privrednim prestupima. Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, Službeni list SRJ, br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/2005
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019
*** (2019) Zakon o dopunama Zakona o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 91
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Ristivojević, B., Milić, I. (2018) Osnovi prekršajnog prava. Novi Sad
Ristivojević, B.R., Milić, I.D. (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 154-174
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2102140M
primljen: 16.04.2020.
revidiran: 22.11.2020.
prihvaćen: 07.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.11.2021.