Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 60, br. 6, str. 1274-1294
Uporedni pregled zahteva Evropske farmakopeje 6.0 i Jugoslovenske farmakopeje 2000 za kvalitet biljnih droga i preparata biljnih droga
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija
bUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
cUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakognoziju
Ključne reči: biljne droge; preparati biljnih droga; biljni preparat; ekstrakti; Ph.Jug.V; Ph.Eur.6.0
Sažetak
Biljni lekovi i tradicionalni biljni lekovi, kao aktivne sastojke, sadrže biljne droge i/ili preparate biljnih droga, pojedinačne ili u kombinaciji. Osnovni elementi i zahtevi za kvalitet, pogotovo aktivnih komponenti, definisani su u farmakopejama. Evropska farmakopeja, šesto izdanje (Evropska farmakopeja 6.0; Ph.Eur.6.0) sadrži opšte monografije za biljne droge, preparate biljnih droga i ekstrakte (sa podelom na tinkture, tečne, meke i suve ekstrakte). Takođe, Ph.Eur.6.0 sadrži monografiju o biljnim čajevima. Jugoslovenska farmakopeja 2000 (Ph.Jug.V) sadrži opšte monografije samo za ekstrakte i za tinkture. Obe farmakopeje, kroz uvodni deo i u opštim monografijama, definišu određene postupke i metode za ispitivanje biljnih droga i preparata biljnih droga. Vrednosti za određene parametre dati su ili kroz opšte monografije ili u okviru svake pojedinačne monografije za konkretnu biljnu drogu ili preparat biljne droge. U obe farmakopeje, bez značajnijih razlika, sam postupak određivanja vrednosti parametara je definisan u delu 2. Metode analize u okviru poglavlja 2.1. Aparature, 2.2. Fizičke i fizičko-hemijske metode, 2.4. Ispitivanja dozvoljenih graničnih vrednosti, 2.5. Određivanja, 2.6.0 Biološki testovi i 2.8. Metode u farmakognoziji. Sa aspekta zdravstvene ispravnosti, Ph.Eur.6.0 i Ph.Jug.V zahtevaju proveru mikrobiološkog kvaliteta i ostataka pesticida, kao i određivanje sadržaja teških metala. Ph.Eur.6.0 zahteva i testove na prisustvo mikotoksina (aflatoksina) i virusa (kada se kao sirovina koristi materijal životinjskog porekla). Uvođenjem opštih monografija za biljne droge, preparate biljnih droga, ekstrakte i biljne čajeve, Ph.Eur.6.0 daje bolju osnovu i pristup kontroli biljne sirovine, međuproizvoda i finalnih proizvoda, što olakšava rad tokom procesa proizvodnje i kontrolu uzoraka na tržištu. Evropska farmakopeja omogućuje upotrebu i kontrolu značajno većeg broja prirodnih sirovina, odnosno i biljnih droga koje nisu oficijalne. Na ove biljne droge se mogu primeniti parametri definisani kroz opšte monografije, ali i pristup identifikaciji (preko definisanja njihovih makroskopskih, mikroskopskih i hemijskih karakteristika) i kontrola kvaliteta što je preciznije definisano u pojedinačnim monografijama biljnih droga i preparata.
Reference
*** (2010) Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima. Službeni glasnik RS, 30
*** (2000) Jugoslovenska farmakopeja 2000. Beograd: Savremena Administracija, Ph.Jug.V, The European Pharmacopoeia, 5th ed. (Ph.Eur.5.) Strasbourg: Council of Europe, 2004
*** (2007) United States 30th revision of Pharmacopoeia (USP 30) and the 25th edition of the National Formulary (NF 25). Pharmacopeial Forum, Dietary supplements - Botanical Extracts (565)
Council of Europe (2007) European pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 6th ed, Ph. Eur. 6
Cvek, J., Borić, A., Medić-Šarić, M., Tomić, S. (2006) Kakvoća biljnog lijeka. Farm. Glas, 62, 187-204
Đurović, D. (2007) Farmaceutska regulativa - značajna osnova za klasifikaciju proizvoda. Arhiv za farmaciju, vol. 57, br. 3, str. 178-191
Kovačević, N. (2000) Kvalitet i kontrola kvaliteta biljnih droga, ekstrakata i fitopreparata. Lekovite sirovine, br. 20, str. 57-68
Kovačević, N.N. (2003) Biljne droge i status biljnih lekova u Jugoslaviji. Arhiv za farmaciju, vol. 53, br. 1-2, str. 83-98
Kovačević, N.N., Đurović, D. (2005) Biljni lekovi i njihova bezbedna primena u samomedikaciji. Arhiv za farmaciju, vol. 55, br. 5-6, str. 526-539
Petrović, S., Kukić-Marković, J. (2008) Biljni i tradicionalni lekovi u terapiji oboljenja srca i krvnih sudova. Arhiv za farmaciju, vol. 58, br. 5-6, str. 419-431
Vasiljević, D., Krajišnik, D., Grbić, S., Đekić, L. (2009) Farmaceutska tehnologija I praktikum. Beograd: Farmaceutski fakultet
World Health Organization (1998) Quality control methods for medical plant material. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka