Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 69, br. 4, str. 286-306
Biljni lekoviti proizvodi za ublažavanje simptoma urinarnih tegoba
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakognoziju, Srbija

e-adresazmaksim1@pharmacy.bg.ac.rs
Sažetak
Kod osoba oba pola su vrlo česti "simptomi donjeg urinarnog trakta" (LUTS) koji predstavljaju veliki klinički i javnozdravstveni problem zbog svog negativnog uticaja na brojne aspekte kvaliteta života. Biljni lekoviti proizvodi (BLP) imaju značajnu mogućnost primene kod lečenja akutnih nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta (IUT) i benigne prostatičke opstrukcije (BPO) kao uzroka LUTS. Komitet za biljne lekovite proizvode Evropske agencije za lekove (EMA/HMPC) navodi preko 20 biljnih droga koje se koriste za izradu tradicionalnih biljnih lekova (TBL) za lečenje IUT, a spadaju u biljne uroantiseptike i biljne diuretike. U kontekstu aktuelnih naučnih saznanja, smatra se da BLP predstavljaju korisnu dopunu savremenoj farmakoterapiji nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta. Biljni lekoviti proizvodi imaju mesto i u terapiji BPO. Prema EMA/HMPC, status biljnog leka imaju samo BLP na bazi mekog ekstrakta ploda sabal palme, dok se ostali primenjuju kao TBL u indikacionom području simptomatskog lečenja LUTS u vezi sa benignom hiperplazijom prostate. Biljni lekoviti proizvodi imaju slabije dejstvo od sintetskih lekova i nisu deo standardnih protokola za lečenje BPO. Međutim, imaju mnoge prednosti, od kojih je najznačajnija da se mogu uzimati u režimu samolečenja, uz konsultacije sa urologom, pa se mogu primeniti značajno ranije, u početnim fazama poremećaja.
Reference
*** (2011) Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa leka u Registar tradicionalnih biljnih, odnosno homeopatskih lekova. Službeni glasnik RS, 100, 29.12.2011
*** (2016) CHMP scientific opinion to DG internal market, industry, entrepreneurship and SMEs, Unit GROW D.4: 'Health Technology & Cosmetics' on the principal mode of action of proanthocyanidins intended to be used for prevention and treatment of urinary tract. London: Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP, EMA/427414/2016, 22 July
Babić, U.M. (2017) Procena efekata operativnog lečenja benignog uvećanja prostate na simptome donjeg urinarnog trakta i kvalitet života. Beograd, Srbija: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, dissertation
Bone, K., Mills, S. (2013) Principles and practice of phytotherapy. Edinburgh: Churchill-Livingstone Elsevier, Second edition
Bonkat, G., Bartoletti, R.R., Bruyère, F., Cai, T., Geerlings, S.E., Köves, B., Schubert, S., Wagenlehner, F., Mezei, T., Pilatz, A., Pradere, B., Veeratterapillay, R. (2019) EAU guidelines on urological infections. Arnhem, the Netherlands: European Association of Urology, EAU Guidelines Office
Dugoua, J.J., Seely, D., Perri, D., Mills, E., Koren, G. (2008) Safety and efficacy of cranberry (Vaccinium macrocarpon) during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol, 15(1), e80-e86
Džamić, Z., Nikić, P., Kajmaković, B., Milojević, B., Radovanović, M. (2014) Hiperplazija prostate (BPH) N40 - farmakoterapijski protokoli u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Đukanović, Lj. (2015) Rekurentne infekcije mokraćnih puteva: antimikrobna i imunoaktivna profilaksa. Biomedicinska istraživanja, 6(2), 146-156
European Medicines Agency (2016) European Union herbal monograph on Prunus africana (Hook f.) Kalkm., cortex. London, EMA/HMPC/680626/2013, 12 July
European Medicines Agency (2012) Community herbal monograph on Urtica dioica L., Urtica urens L., their hybrids or their mixtures, radix. London, EMA/HMPC/461160/2008, 24 September
European Medicines Agency (2015) European Union herbal monograph on Epilobium angustifolium L. and/or Epilobium parviflorum Schreb., herba. London, EMA/HMPC/712511/2014, 24 November
European Medicines Agency (2016) European Union herbal monograph on Polygonum aviculare L., herba. London, EMA/HMPC/143658/2015, 5 April
European Medicines Agency (2017) European Union herbal monograph on Ribes nigrum L., folium. London, EMA/HMPC/745353/2016, 19 September
European Medicines Agency (2017) European Union herbal monograph on Species diureticae. London, EMA/HMPC/224755/2016, 28 March
European Medicines Agency (2012) Community herbal monograph on Cucurbita pepo L., semen. London, EMA/HMPC/136024/2010, 20 November
European Medicines Agency (2009) Community herbal monograph on Taraxacum officinale Weber ex Wigg., folium. London, EMA/HMPC/579636/2008, 12 November
European Medicines Agency (2009) Community herbal monograph on Taraxacum officinale Weber ex Wigg. radix cum herba. London, Doc. Ref. EMA/HMPC/212895/2008; Final: 12 November
European Medicines Agency (2010) Community herbal monograph on Urtica dioica L.; Urtica urens L., folium. London, EMA/HMPC/508015/2007, 14 January
European Medicines Agency (2008) Community herbal monograph on Urtica dioica L.; Urtica urens L., herba. London, Doc. Ref. EMEA/HMPC/170261/2006, 4 September
European Medicines Agency (2010) Community herbal monograph on Arctium lappa L., radix. London, EMA/HMPC/246763/2009 Corr.1, 16 September
European Medicines Agency (2016) European Union herbal monograph on Equisetum arvense L., herba. London, EMA/HMPC/278091/2015, 2 February
European Medicines Agency (2015) European Union herbal monograph on Serenoa repens (W. Bartram) Small, fructus. London, EMA/HMPC/280079/2013, 24 November
European Medicines Agency (2018) European Union herbal monograph on Fragaria vesca L., Fragaria moschata Weston, Fragaria viridis Weston and Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, folium. London, EMA/HMPC/432278/2015, 20 November
European Medicines Agency (2018) European Union herbal monograph on Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium. London, EMA/HMPC/750269/2016, 30 January
European Medicines Agency (2011) Community herbal monograph on Agropyron repens (L.) P. Beauv., rhizoma. London, EMA/HMPC/563408/2010, 22 November
European Medicines Agency (2014) European Union herbal monograph on Betula pendula Roth and/or Betula pubescens Ehrh. as well as hybrids of both species, folium. London, EMA/HMPC/573241/2014, 24 November
European Medicines Agency (2012) Community herbal monograph on Fraxinus excelsior L. or Fraxinus angustifolia Vahl, folium. London, EMA/HMPC/239271/2011, 27 March
European Medicines Agency (2009) Community herbal monograph on Juniperus communis L. aetheroleum. London, Doc. Ref. EMA/HMPC/12402/2010. Final: 25 November
European Medicines Agency (2009) Community herbal monograph on Juniperus communis L. pseudo-fructus. London, Doc. Ref. EMA/HMPC/441929/2008. Final: 12 November
European Medicines Agency (2012) Community herbal monograph on Levisticum officinale Koch, radix. London, EMA/HMPC/524621/2011, 20 November
European Medicines Agency (2010) Community herbal monograph on Ilex paraguariensis St. Hilaire, folium. London, EMA/HMPC/580539/2008, 6 May
European Medicines Agency (2017) European Union herbal monograph on Olea europaea L., folium. London, EMA/HMPC/359238/2016, 31 January
European Medicines Agency (2014) Community herbal monograph on Ononis spinosa L., radix. London, EMA/HMPC/138317/2013, 25 March
European Medicines Agency (2010) Community herbal monograph on Orthosiphon stamineus Benth., folium. London, EMA/HMPC/281496/2009, 11 March
European Medicines Agency (2013) Community herbal monograph on Phaseolus vulgaris L., fructus sine semine. London, EMA/HMPC/317319/2012, 12 November
European Medicines Agency (2015) European Union herbal monograph on Hieracium pilosella L., herba cum radice. London, EMA/HMPC/680374/2013, 5 May
Gravas, S., Cornu, J.N., Gacci, M., Gratzke, C., Herrmann, T.R.W., Mamoulakis, C., Rieken, M., Speakman, M.J., Tikkinen, K.A.O., Karavitakis, M., Kyriazis, I., Malde, S., Sakalis, V., Umbach, R. (2019) EAU guidelines on management of non-neurogenic male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), including Benign Prostatic Obstruction (BPO). Arnhem, the Netherlands: European Association of Urology, EAU Guidelines Office
Jepson, R.G., Craig, J.C. (2008) Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No.: CD001321
Jepson, R.G., Williams, G., Craig, J.C. (2012) Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10. Art. No.: CD001321
Katedra Za Farmakokinetiku I.Kliničku Farmaciju (2017) Smernice za farmaceute - 'Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji benigne hiperplazije prostate'. http://www.ph.bg.ac.rs/files/Razno/2017/Smernice%20za%20farmaceute/26%20Benigna%20hiper plazija%20prostate.pdf
Maksimović, Z. (2009) Primena biljnih lekova kod benigne hiperplazije prostate. Arhiv za farmaciju, vol. 59, br. 5, str. 488-499
Neto, C.C., Vinson, J.A. (2011) Cranberry. u: Benzie I.F.F., Wachtel-Galor S. [ur.] Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects, Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis, 2nd edition, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92762
Pešić, S., Grbović, L., Nikolić, V. (2008) Primena antimikrobnih lekova u terapiji infekcija u ginekologiji i akušerstvu. Acta medica Medianae, vol. 47, br. 3, str. 56-64
Radna Grupa Za Izradu Vodiča Dobre Kliničke Prakse Za Racionalnu Upotrebu Antibiotika (2018) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za racionalnu upotrebu antibiotika. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Republička Stručna Komisija Za Izradu I.Implementaciju Vodiča U.Kliničkoj Praksi Infekcije Urinarnog Trakta (2004) Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Schulz, V., Hänsel, R., Tyler, V.E. (2001) Rational phytotherapy. Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag
Stoisavljević-Šatara, S., Tepić, R., Žigić, M. Bolesti mokraćno-polnog sistema - upale urinarnog sistema kod odraslih - klinički vodič za primarnu zdravstvenu zaštitu. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Škerk, V., Dujnić-Špoljarević, T. (2012) Infekcije mokraćnog sustava. Medicus, 21(1), 23-27
Turner, A. (2006) The pharmacognosy of cranberries (Vaccinium macrocarpon Aiton) as a urologic dietary supplement. Chicago, IL: University of Illinois at Chicago
Wennberg, A.L. (2009) Lower urinary tract symptoms in women: Aspects on epidemiology and treatment [dissertation. Göteborg, Sweden: University of Gothenburg, the Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences, Department of Urology, dissertation
Zulić, S., Tvica, J. (2007) Infekcija urinarnog trakta u djece. Pedijatrija danas, 3(2), 164-176
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/arhfarm1904286M
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka