Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, br. 46, str. 43-51
Etnofarmakološka upotreba biljaka iz familije Geraniaceae u Pirotskom okrugu
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet
bInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
cUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresamarijam@pmf.ni.ac.rs
Ključne reči: Geraniaceae; etnofarmakološka primena; Pirotski okrug
Sažetak
Predmet ovog istraživanja bilo je proučavanje etnofarmakološke upotrebe biljaka iz familije Geraniaceae u Pirotskom okrugu (jugoistočna Srbija). Istraživanje je sprovedeno u obliku ankete među seoskim stanovništvom u četiri opštine: Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Analiza izvršene ankete pokazala je da stanovništvo ispitivanog okruga koristi Erodium cicutarium (1 izjava), Geranium macrorrhizum (7 izjava), Geranium robertianum (1 izjava) i Pelargonium graveolens (1 izjava) u narodnoj medicini za unutrašnju upotrebu. Erodium cicutarium se koristio protiv grčeva u stomaku dece, Geranium macrorrhizum protiv bronhitisa (2 izjave), dijabetesa (1 izjava), za podmlađivanje (1 izjava), protiv visokog krvnog pritiska (2 izjave) i Parkinsonove bolesti (1 izjava), a Pelargonium graveolens protiv dijabetesa (1 izjava). Jedan ispitanik je pomenuo upotrebu vrste Geranium robertianum, ali bez znanja o njenoj upotrebi. Rezultati su upoređeni sa rezultatima prethodnih etnobotaničkih istraživanja u okolnim područjima. Naši rezultati o upotrebi biljaka iz familije Geraniaceae se u potpunosti razlikuju od drugih etnobotaničkih istraživanja u Srbiji i na Balkanskom poluostrvu.
Reference
Janković, M.M. (1973) Fam. Geraniacease J. St. Hil. u: Josifović M. [ur.] Flora SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, 5 (str. 134-160)
Marković, M., Rakonjac, Lj., Nikolić, B. (2020) Lekovito bilje Pirotskog okruga. Beograd: Institut za šumarstvo
Marković, M., Matović, M., Pavlović, D., Zlatković, B., Marković, A., Jotić, B., Stankov-Jovanović, V. (2010) Resources of medicinal plants and herbs collector's calendar of Pirot County (Serbia). Biologica Nyssana, 1(1-2), 9-21
Marković, M. (2019) Upotreba hajdučke trave (Achillea millefolium L.) u etnomedicini Pirotskog okruga (jugoistočna Srbija). Arhiv za farmaciju, vol. 69, br. 5, str. 367-384
Marković, M., Matović, M., Rakonjac, L. (2019) Pregled aromatičnih biljaka Vidliča prema fitocenološkoj pripadnosti / Review of aromatic plants of the Vidlič Mountain by phytocenological affiliation. Pirotski zbornik, br. 44, str. 65-85
Marković, M., Pljevljakušić, D., Kojičić, K., Cupara, S. (2020) Etnofarmakološka upotreba kamilice (Matricaria chamomilla L.) u Pirotskom okrugu u Jugoistočnoj Srbiji / Ethnopharmacological application of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in the Pirot County of Southeastern Serbia. Arhiv za farmaciju, vol. 70, br. 4, str. 238-247
Marković, M., Pljevljakušić, D., Nikolić, B., Rakonjac, L. (2020) Application of dog rose (Rosa canina L.) in ethnomedicine of the Pirot County. Pirotski zbornik, br. 45, str. 1-16
Marković, M., Pljevljakušić, D., Nikolić, B., Rakonjac, L., Stankov-Jovanović, V. (2020) Ethnomedicinal application of species from genus Thymus in the Pirot County (Southeastern Serbia). Lekovite sirovine, br. 40, str. 27-32
Marković, M.S., Pljevljakušić, D.S., Nikolić, B.M., Miladinović, D.L., Đokić, M.M., Rakonjac, L.B., Stankov-Jovanović, V.P. (2021) Ethnoveterinary knowledge in Pirot County (Serbia). South African Journal of Botany, 137(2): 278-289
Matejić, J.S., Stefanović, N., Ivković, M., Živanović, N., Marin, P.D., Džamić, A.M. (2020) Traditional uses of autochthonous medicinal and ritual plants and other remedies for health in Eastern and South-Eastern Serbia. Journal of Ethnopharmacology, 261 (1), 1-28
Menković, N., Šavikin, K., Tasić, S., Zdunić, G., Stešević, D., Milosavljević, S., Vincek, D. (2011) Ethnobotanical study on traditional uses of wild medicinal plants in Prokletije Mountains (Montenegro). Journal of Ethnopharmacology, 133(1): 97-107
Popović, Z., Smiljanić, M., Matić, R., Kostić, M., Nikić, P., Bojović, S. (2012) Phytotherapeutical Plants From the Deliblato Sands (Serbia): Traditional Pharmacopoeia and Implications for Conservation. Indian Journal of Traditional Knowledge, 11(3): 385-400
Sarić, M.R., ur. (1989) Lekovite biljke SR Srbije. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Stankov-Jovanović, V., Šmelcerović, A., Smiljić, M., Ilić, M., Marković, M. (2018) Ethnopharmacological application of St. John's wort in Pirot county / Etnofarmakološka primena kantariona u Pirotskom okrugu. Pirotski zbornik, br. 43, str. 141-164
Živković, J., Ilić, M., Šavikin, K., Zdunić, G., Ilić, A., Stojković, D. (2020) Traditional Use of Medicinal Plants in South-Eastern Serbia (Pčinja District): Ethnopharmacological Investigation on the Current Status and Comparison with Half a Century Old Data. Frontiers in Pharmacology, 11, Article 1020, 1-12
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/pirotzbor2146043P
primljen: 30.07.2021.
revidiran: 01.09.2021.
prihvaćen: 06.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2021.