Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 1, str. 98-110
Zakonski tretman pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima u Republici Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresamilicatotic986@gmail.com
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja privrednih subjekata, nesumnjivo se ističe značaj i važnost stečaja i stečajnog postupka. Uspostavljanje dužničko-poverilačkih odnosa prilikom poslovanja pravnih i fizičkih lica može dovesti do rizika da dužnik u određenom poslu neće biti u mogućnosti da realizuje obavezu na koju se obavezao. Stečaj kao privrednopravni institut svoje temelje pronalazi još u Rimskom pravu. U Srbiji je materija stečaja uređena Zakonom o stečaju iz 2009. godine. Shodno značaju i suštini teme rada, predmet analize u radu jesu pojam i karakteristike stečaja kao značajnog privrednopravnog instituta, zatim, ciljevi stečaja i krterijumi za njegovu podelu, kao i pitanje fundamentalnih pretpostavki za primenu pravila stečajnog prava, kao i opcije koje stečajni dužnici imaju u situacijama kada su ispunjeni stečajni razlozi. Naročita pažnja u radu posvećena je zakonskom tretmanu pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima u Republici Srbiji.
Reference
*** (2009-2018) Zakon o stečaju [Bankruptcy Law]. Službeni glasnik RS, br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18
*** (2004-2005) Zakon o stečajnom postupku [Bankruptcy procedure act]. Službeni glasnik RS, br. 84/04 i 85/05
Cvetković, M. (2004) Komentar predloga Zakona o stečaju [Commentary on the Draft Bankruptcy Law]. Beograd: CLDS
Čolović, V., Milijević, N. (2010) Stečajni postupak [Bankruptcy procedure]. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Dragojlović, J., Milošević, I., Stamenković, G. (2019) Krivično delo prouzrokovanje stečaja - specifičnosti i obeležja [Criminal act of causing bankruptcy: Specific characteristics and features]. Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 1-3, str. 16-30
Dukić-Mijatović, M. (2013) The legal position of secured creditors in financial restructuring and bankruptcy. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 1-3, str. 1-13
Jovanović-Zattila, M. (2003) Poverioci u stečaju [Bankruptcy creditors]. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Kozar, V., Dukić-Mijatović, M. (2015) Consolidated bankruptcy of related persons. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 1-9
Milosavljević, A. (2016) Imovinskopravne posledice pokretanja stečajnog postupka u domaćem i uporednom pravu [Property law consequences of initiating bankruptcy proceedings in domestic and comparative law]. Novi Sad: Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije, doktorska disertacija
Opačić, A. (2012) Individualni stečaj [Individual bankruptcy]. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 84, br. 1, str. 37-55
Radović, V. (2017) Stečajno pravo - knjiga prva [Bankruptcy Law: Book one]. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Salma, M. (2008) Postupak povodom prava insolvencije EU - u svetlu regulativa našeg stečajnog prava u domenu reorganizacije insolventnog dužnika. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 499-512
Stanković, S.M., Lazić, D.B. (2020) Prouzrokovanje (lažnog) stečaja. Baština, br. 50, str. 215-234
Velimirović, M., Čolović, V., Spasić, S., Milijević, N. (2008) Aktuelna pitanja stečajnog prava [Current issues of Bankruptcy Law]. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Vučković, V. (2014) Prouzrokovanje lažnog stečaja [Causing false bankruptcy]. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 4-6, str. 54-67
Zimmermann, F., Obućina, J., Milovanović, I. (2015) Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika [Refuting the legal actions of the bankruptcy debtor]. Beograd: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2201098R
primljen: 23.02.2022.
prihvaćen: 09.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka