Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 55, br. 2, str. 59-64
Unos voća i povrća kod studenata farmacije u Nišu
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Institut za javno zdravlje, Niš
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresamani@junis.ni.ac.rs
Ključne reči: voće; povrće; ishrana; studenti
Sažetak
Pravilna ishrana je od velikog uticaja na zdravstveno stanje svakog pojedinca, a posebno na studentsku populaciju koja je izložena stalnim psihofizičkim naporima. Voće i povrće su grupa namirnica značajna za očuvanje i unapređenje zdravlja mladih. Cilj rada je bio ispitivanje zastupljenosti voća ipovrća u ishrani studenata ipoređenje sa usvojenim stručnim preporukama. Epidemiološko ispitivanje je sprovedeno na Medicinskom fakultetu u Nišu u periodu od septembra do decembra 2011. godine. Istraživanje je rađeno primenom anonimnog 24-h upitnika po sećanju. Anketom je obuhvaćeno 69 studenata farmacije (7 muškog i 62 ženskog pola). Istovremeno su analizirane istovetne vrste anketa koje su sakupljane za potrebe drugog ispitivanja sprovedenog 2002. god. na Medicinskom fakultetu u Nišu, a ispitanici su bili studenti medicine (n= 209). Podaci su upoređeni međusobno, kao i sa usvojenim nutritivnim preporukama, a za statističku analizu upotrebljen je program Excell. Ukupan dnevni unos voća i povrća kod ispitanika iznosio je 405 ± 213,5g i pokazuje negativan trend u odnosu na periodpre 10 godina. Društvena tranzicija u prethodnoj deceniji uticala je nepovoljno na prosečan dnevni unos voća i povrća u ishrani studenata Medicinskog fakulteta u Nišu, iako je ukupni unos pomenutih namirnica ostao zadovoljavajući. Negativan trend treba usporiti edukacijom studenata u vezi odgovarajuće zamene i kombinacije namirnica iz ovih grupa.
Reference
*** (2011) Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata. Sl. glasnik RS, br. 67
Agudo, A. (2004) Measuring intake of fruit and vegetables. u: Background paper for the Joint FAO/WHO Workshop on Fruit and Vegetables for Health, Kobe, Japan
Bazzano, L.A., Li, T.Y., Joshipura, K.J., Hu, F.B. (2008) Intake of Fruit, Vegetables, and Fruit Juices and Risk of Diabetes in Women. Diabetes Care, 31(7): 1311-1317
Biščević, A. (2003) Oxidative-antioxidative effects and consumption of fruits and vegetables in the young population. Hrana i ishrana, vol. 44, br. 1-2, str. 27-29
Ćurin, K., Knezović, Z., Marušić, J. (2006) Kakvoća prehrane u studentskom centru u Splitu. Med Jad, 36(3-4): 93-100
Dauchet, L., Amouyel, P., Dallongeville, J. (2005) Fruit and vegetable consumption and risk of stroke: A meta-analysis of cohort studies. Neurology, 65(8): 1193-1197
Gibson, R., Ferguson, E. (2008) An interactive 24-hour recall for assessing the adequacy of iron and zinc intakes of developing countries. Washington, DC: Harvest Plus, Technical monograph 8
Jovanović, V., Simić, V., Obradović, V., Vasiljević, S. (2011) Karakteristike ishrane mladih uslovljene socioekonomskim faktorima. Zdravstvena zaštita, vol. 40, br. 6, str. 21-30
Kok, F.J., Kampmann, E. (1999) Epidemiological evidence for a protective effect of fruits and vegetables. Scandinavian journal of nutrition, suppl. 34:2S-20S
Lepšanović, L., Brkljač, O., Lepšanović, L. (2001) Uticaj pušenja na metabolizam lipoproteina. Medicinski pregled, vol. 54, br. 9-10, str. 453-458
Nikolić, M., Kostić, Ž., Mitrović, R., Đorđević, V. (2003) Način ishrane kao faktor rizika za nastanak malignih oboljenja. u: Međunarodni kongres Health for all - Health perspective in 21st century, Banja Luka, Zbornik radova, 4: 114-121
Nikolić, M. (1997) Sanitarno-higijensko stanje i kvalitet društvene ishrane studenata u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu, Specijalistički rad
Nikolić, M., Stanković, A., Jović, S. (2013) Medical importance of food glycemic index determination. MD - Medical data, vol. 5, br. 1, str. 49-52
Nikolić, M., Nikić, D., Petrović, B. (2008) Fruit and Vegetable Intake and the Risk for Developing Coronary Heart Disease. Central European Journal of Public Health, 16(1): 17-20
Trabucco, G., Nikolić, M., Vuković-Mirković, B. (2013) Nutritional knowledge and behavior among students practicing sports: Comparison between two countries. Acta Facultatis Medicae Naissensis, vol. 30, br. 4, str. 201-208
Trajković-Pavlović, L. (2013) Potassium and health. Hrana i ishrana, vol. 54, br. 1, str. 1-6
Utsugi, M.T., Ohkubo, T., Kikuya, M., Kurimoto, A., Sato, R.I., Suzuki, K., Metoki, H., Hara, A., Tsubono, Y., Imai, Y. (2008) Fruit and Vegetable Consumption and the Risk of Hypertension Determined by Self Measurement of Blood Pressure at Home: The Ohasama Study. Hypertension Research, 31(7): 1435-1443
World Health Organization (2003) Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. u: Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/HraIsh1402059N
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.