Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 38, br. 1, str. 39-48
Analiza strukture hospitalizovanih psihijatrijskih pacijenata uključenih u program tercijarne prevencije
aKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd + Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresadrvladandjordjevic@gmail.com
Ključne reči: tercijarna prevencija; psihijatrijski pacijenti; hospitalizacija
Sažetak
Uvod: Tercijarna prevencija u psihijatriji ima za cilj eliminaciju i/ili ublažavanje posledica psihijatrijskih poremećaja, ponovno uspostavljanje izgubljenih sposobnosti i razvoj novih. Osnovni cilj je da se pacijent osposobi za što zdraviji život u porodičnoj, socijalnoj i radnoj sredini. Izbor ciljeva, programa, rehabilitacionih tehnika i procedura zavisi od vrste i stadijuma bolesti, simptomatologije, poremećaja ponašanja i stepena oštećenja koje je bolest izazvala. Cilj rada: Cilj ove studije je bio analiza strukture hospitalizovanih psihijatrijskih pacijenata uključenih u program tercijarne prevencije. Metod: Istraživanje je realizovano kao retrospektivna studija, u periodu od februara 2015. godine do februara 2016. godine. Za svakog pacijenta kreiran je anketni upitnik koji se sastojao od socio-demografskih karakteristika, psihijatrijske dijagnoze i loših navika prema zdravlju. U zavisnosti od dijagnostičkih kriterijuma, svi pacijenti su podeljeni u 4 grupe. Rezultati: Analizom strukture pacijenata uključenih u program tercijarne prevencije uočena je statistička razlika između grupa pacijenata u pogledu starosne dobi (što je u skladu sa životnom dobi karakterističnom za svaki od kliničkih entiteta) i roditeljstva (posledica nedovoljne implementacije, socijalne izolacije i stigmatizacije). Zaključak: Analiza podataka dobijenih iz programa tercijarne prevencije Klinike za psihijatrijske bolesti 'Dr Laza Lazarević' može pružiti smernice za dalji razvoj Programa u zajednici.
Reference
*** (2008) SPSS statistics for Windows. Chicago: SPSS Inc, SPSS Inc. Released, Version 17.0
*** (2002) The World Health Report 2002. Reducing risk, Promoting Healthy Life. Geneva: World Health Organization
*** (2005) Mental health: Facing the Challenges, Building Solutions. Geneva: World Health Organization
Backović, D. (2010) Mental health and mental hygiene between two millenniums. Medicinski pregled, vol. 63, br. 11-12, str. 833-838
Jašović-Gašić, M., Lečić-Toševski, D., urednici (2010) Psihijatrija - udžbenik za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet
Republički statistički zavod (2002) Komunikacija. br. 295
World Health Organization (2011) International statistical classification of diseases and related health problems. 10th revision, edition 2010, Volume 2
Živković, N., Pavićević, D., Đokić, G., Leković, J. (2009) Effect of cigarette smoking on treatment of schizophrenia with clozapine. European Neuropsychopharmacology, 19 (3): 670-671