Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 2, str. 87-90
Sociodemografske karakteristike i povređivanje na radu kod rudara
aUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresambmilenovic@gmail.com, snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs, milan.veljkovic@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža (MPNTR - 43014)

Ključne reči: rudari; sociodemografske karakteristike; povređivanje na radu
Sažetak
Rudarstvo je grana privrede sa velikim brojem povreda na radu, bilo da se radi o lakšim, težim ili o povredama sa smrtnim ishodom. U ovom istraživanju ispitivano je da li postoji razlika u povređivanju na radu u odnosu na neke relevantne sociodemografske karakteristike zaposlenih Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 108 zaposlenih u rudniku ,,Lece" koji su se razlikovali s obzirom na: starost, ukupan radni staž, radni staž u rudniku, stepen stručne spreme i vrstu radnog mesta. Rezultati su pokazali da unutar faktora, kao što su godine starosti, ukupni radni staž i radni staž u rudniku, postoje značajne razlike u odnosu na povređivanje na radu, dok kod stepena stručne spreme i vrste radnog mesta to nije slučaj.
Reference
Čabarkapa, M. (2008) Čovek i radna okolina - psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja štampa
Frone, M.R. (1998) Predictors of work injuries among employed adolescents. Journal of Applied Psychology, 83(4), 565-576
Ghosh, A.K., Bhattacherjee, A., Chau, N. (2004) Relationships of working conditions and individual characteristics to occupational injuries: A case-control study in coal miners. Journal of Occupational Health, 46(6), 470-478
Hine, D.W., Lewko, J., Blanco, J. (1999) Alignment to workplace safety principles: An application to mining. J Safety Res, 30, 173-185
Jovanović, J.M., Aranđelović, M., Jovanović, M. (2004) Multidisciplinar aspects of occupational accidents and injuries. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 2, br. 4, str. 325-333
Kamberović, M. (2011) Rudarske nesreće u rudnicima Republike Srbije. Novi Sad: Institut za preventivu
Malenović-Nikolić, J., Spasić, D., Avramović, D. (2011) Povrede na radu sa smrtnim ishodom u rudarstvu Srbije. Niš: Fakultet zaštite na radu
Nedeljković, Z. (2014) Strategija bezbednosti i zdravlja na radu - prevencija i rukovođenje rizikom
Prosser, D., Johnson, S., Kuipers, E., Szmukler, G., Bebbington, P., Thornicroft, G. (1997) Perceived sources of work stress and satisfaction among hospital and community mental health staff, and their relation to mental health, burnout and job satisfaction. Journal of Psychosomatic Research, 43(1), 51-59
Spasić, D., Avramović, D. (2007) Povrede na radu u Republici Srbiji u periodu od 1954 do 2006. godine, monografija nacionalnog značaja. Niš: Fakultet zaštite na radu
Stanetić, K., Tešanović, G. (2013) Uticaj životnog doba i dužine radnog staža na nivo stresa i sindroma sagorevanja na poslu. Medicinski pregled, vol. 66, br. 3-4, str. 153-162
Živković, S. (2008) Motivacija za zaštitu na radu. Niš: Fakultet zaštite na radu
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7562/SE2019.9.02.06
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2020.

Povezani članci

Medicinski pregled (2018)
Uticaj depresije i demencije na rizik od pada kod starijih osoba lečenih u domu zdravlja Banja Luka
Stanetić Kosana, i dr.

Zdravstvena zaštita (2015)
Sindrom sagorevanja na poslu kod lekara
Kovačević Tomi, i dr.

Bezbednost, Beograd (2020)
Psihofiziološke osnove bezbednosti u radnom okruženju
Živković Snežana, i dr.