Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 52, br. 3, str. 307-321
Sociolog u totalnoj ustanovi
Valjevo

e-adresazekando@gmail. com
Ključne reči: zatvor; sociolog; vaspitač; osuđenici; slobodno vreme; prosocijalne aktivnosti; dijagnostika
Sažetak
Cilj ovog rada je da preko empirijskog iskustva iz prakse pokaže realno mesto i ulogu sociologa u jednom zatvoru kao totalnoj ustanovi gde kao vaspitači uglavnom rade i stručnjaci drugih profila, kao što su specijalni pedagozi, psiholozi, klasični pedagozi, socijalni radnici, andragozi... Pravnici ne rade kao vaspitači ali usko sarađuju sa njima. Dosadašnja praksa je pokazala da sociolog u zatvoru po postojećoj sistematizaciji može da radi kao klasični vaspitač, da vodi vaspitne osuđeničke grupe (slično razrednom starešini u školi), da radi u prijemnom odeljenju na proceni kriminalne 'inficiranosti' novopridošlih osuđenika sa izradom dijagnostike, ali i da uspešno organizuje slobodno vreme osuđenicima usmeravajući ih ka prosocijalnim i kreativnim autentičnim sadržajima (muzika, slikarstvo, knjiga i sl.). Novi reformatorski trendovi u radu sa osuđenima upućuju na nove metode rada sa osuđenima, kao što su kreativne radionice, savetovanja za bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam, kocka i sl.), stručni timovi u radu sa maloletnicima. U zatvoru sociolog je preko potreban kao istraživač kriminalnih aktivnosti.
Reference
Havelka, N.N. (2001) Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ignjatović, Đ.M. (2006) Kriminološko nasleđe. Beograd: Službeni glasnik
Kostić, M. (2002) Forenzična psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krstić, M. (2008) Nepoznati. Beograd: Službeni glasnik
Krstić, Ž. (2002) Zatvorsko duplo dno. u: vol. 44, br. 3, str. 223-240
le Bon, G. (1989) Psihologija gomila. Zagreb: Globus
Mojić, D. (2010) Zapošljavanje sociologa u Srbiji danas od 'humanističkih emancipatora' do 'profesionalnih praktičara'. Sociologija, 52(pos. br.): 219-241
Moris, D. (2005) Goli majmun. Niš: Zograf, www.adherents.com
Opalić, P. (2008) Psihijatrijska sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Opalić, P. (2007) Klinički sociolog u psihijatriji - profesionalni most između psihijatrije i sociologije. Sociologija, vol. 49, br. 2, str. 117-126
Petković, V. (1979) Uloga sociologa u regulisanju neformalne organizacije. Sociologija, vol. XXI, br. 1-2
Piz, A., Piz, B. (2005) Definitivni vodič kroz govor tela. Beograd: Mono & Mañana
Rot, N. (2001) Znakovi i značenja. Beograd: Plato
Sekulić, D. (1978) Pristupi izučavanju neformalne organizacije. Sociologija, vol. XX, br. 1
Spasić, I.A. (1996) Značenja susreta - Goffmanova sociologija interakcije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Škulić, M.Z. (2003) Maloletnici kao učinioci i kao žrtve krivičnih dela. Beograd: Dosije
Šušnjić, Đ.J. (1990) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacije idejama. Beograd, itd: Mladost
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/SOC1003307K
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka