Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, br. 28, str. 323-345
Neki uzroci i posledice društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji
nema
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 148020: Duhovne pojave i stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji od XV do XX veka

Sažetak
Rad predstavlja istorijsku refleksiju nekih pitanja uzroka i posledica društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji. Najpre je, sa teorijskog aspekta, razmatrano pitanje društvenih sukoba. Kao posledice etničkih sukoba i stvaranja nacionalnih država (naročito na području nekadašnje SFRJ), došlo je do stvaranja političke mitologije, kao i redefinisanja nacionalnih istorija, koje su dobile značajnu ulogu. Iz prikaza konkurentnih istorija Kosova i Metohije, čini se da su srpski i albanski istoričari imali Zadatak jačanja nacionalnog identiteta i međuetničkog animoziteta. Zadatak autorke nije bilo prikazivanje prave, objektivne istine, već predstavljanje dve oprečne/konkurentne verzije o prošlosti Kosova i Metohije.
Reference
Bogavac, Z. (2006) Nečujna zvona hrišćansko nasleđe Kosmeta. Beograd: Princip Bonart Pres
Bogdanović, D. (1999) Knjiga o Kosovu. Beograd: Narodna knjiga
Brubaker, R., Laitin, D.D. (1998) Ethnic and Nationalist Violence. Annual Review of Sociology, 24(1): 423-452
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Ćosić, D. (2003) Srpska politika u drugoj polovini 20. veka. u: Krestić Vasilije, Marko Nedić [ur.] Velika Srbija - istine, zablude, zloupotrebe, Beograd
Hondus, P. (2007) Mogu li Srbi i Albanci živeti zajedno?. Bezbednost Zapadnog Balkana, br.4, 4-12
Horvat, B. (1988) Kosovsko pitanje. Zagreb: Globus
Janković, Đ. (2007) Arheološka svedočanstva o poreklu Albanaca i potomcima Ilira. u: Albanci lažni Iliri, zbornik radova, Beograd: Pešić i sinovi, Izlaganje sa stručno-naučnog skupa Metodološki problem istraživanja porekla Albanaca, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 21. juna
Jevtić, M.S., Pecelj, M.R. (1995) Islam i geopolitička logika. Beograd: Prosveta
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Kozer, L. (2007) Funkcije društvenog sukoba ispitivanje koncepta društvenog sukoba i njegove upotrebe u empirijskim sociološkim istraživanjima. Novi Sad: Mediterran publishing
Krstić, B. (1994) Kosovo: Između istorijskog i etničkog prava. Belgrade: Kuća Vid
Nakarada, R. (2007) Slučaj Kosova - jedinstvena proizvoljnost. Sociološki pregled, vol. 41, br. 3, str. 305-325
Prazauksas, A. (1991) Ethnic Sonflicts in the Context of Democratizing Political Systems: Thesis, Theory and Society. Ethnic Conflict in the Soviet Union, Vol.20, No.5, Special Issue
Raduški, N. (2009) Iskustva razvijenih evropskih zemalja u rešavanju pitanja nacionalnih manjina. Sociologija, vol. 51, br. 1, str. 65-82
Siber, I. (1997) Psychological approaches to ethnic conflict in the territories of former Yugoslavia. u: Janjić Dušan [ur.] Ethnic conflict management: The case of Yugoslavia, Ravenna: Longo Editore, 106
Simmel, G. (1904) The Sociology of Conflict I. American Journal of Sociology, 9(4): 490
Stepić, M. (2005) Perspektive Kosova i Metohije u kontekstu globalnih geopolitičkih koncepcija. u: 'Srbi na Kosovu i u Metohiji', Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Kosovskoj Mitrovici 27-29. maja 2005. godine; Naučni skupovi, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Knjiga 26
Šljukić, S. (2009) Kulturni resursi i sukob - Kosovo između istorije i morala. u: Mitovi nacionalizma i demokratija, Novi Sad: Grafomarketing, str. 119-152
Šutović, M. (2007) Antinomije 'paralelnog' kosovskog društva. Sociologija, vol. 49, br. 1, str. 65-88
Tripković, M. (1992) Sociološke teorije. Novi Sad: Dnevnik
Tripković, M.B. (2005) Etnički sukobi u multikulturnim društvima i (ne)mogućnosti njihovog predupređivanja. Sociološki pregled, vol. 39, br. 2, str. 99-121
Williams, J.R.M. (1994) The Sociology of Ethnic Conflicts: Comparative International Perspectives. Annual Review of Sociology, 20(1): 49-79
Zdravković, H. (2005) Politika žrtve na Kosovu. Beograd: Srpski genealoški centar
Zimel, G. (2008) O konfliktu. u: Marinković Dušan [ur.] Georg Zimel 1858-2008, Novi Sad: Mediterran Publishing, 99-102