Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, br. 29, str. 187-205
Svakodnevni život i samoorganizovanje meštana u srpskoj enklavi Prilužje na Kosovu i Metohiji
Institut za srpsku kulturu, Leposavić
Ključne reči: svakodnevni život; selo Prilužje; enklava; lokalna inicijativa; Kosovo i Metohija
Sažetak
U radu su prikazane specifičnosti života u selu-enklavi Prilužje na Kosovu i Metohiji. Reč je o jednom od najstarijih i najvećih srpskih sela na prostoru pokrajine, čiji meštani od juna 1999. godine žive bez jakih veza sa ostatkom Srbije. Najveći broj meštana (75%) bio je radno angažovan u JPPK 'Kosovo' Obilić. Budući da već dvanaest godina ne odlaze na posao, bili su primorani da se bave poljoprivredom kao primarnom iako nedovoljno isplativom delatnošću. Primeri lokalne inicijative navedeni u radu ukazuju na motivisanost Srba da održe kontinuitet života u selu, odupirući se institucionalnim pritiscima neželjenog okruženja.
Reference
Anđelić, M. (1997) Stanovništvo Vučitrna i okoline poslednjih sto godina. Priština: NIP Novi svet
Bobić, M. (1999) Savremena seoska porodica i domaćinstvo u Jugoslaviji. Stanovništvo, vol. 37, br. 1-4, str. 93-118
Bogdanović, D. (1999) Knjiga o Kosovu. Beograd: Narodna knjiga
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek
Đorđević, M., i dr. (1998) Srpske škole u Vučitrnu 1912-1998. Priština: Institut za srpsku kulturu
Hondus, P. (2007) Mogu li Srbi i Albanci živeti zajedno?. Bezbednost Zapadnog Balkana, br. 4, 4-12, www.ceeol.com
Ivančević, R. (1999) Ruralna i urbana komponenta kulturnog identiteta. u: Čačić-Kumpes Jadranka [ur.] Kultura, Etničnost, Identitet, Hrvatsko sociološko društvo - Institut za migracije i narodnosti, str. 225-232
Kostić, C. (1975) Sociologija sela. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata / ICS
Kozer, L. (2007) Funkcije društvenog sukoba ispitivanje koncepta društvenog sukoba i njegove upotrebe u empirijskim sociološkim istraživanjima. Novi Sad: Mediterran publishing
Krstić, B. (1994) Kosovo između istorijskog i etničkog prava. Beograd: Kuća Vid
Malešević, K. (2001) Dometi i ograničenja seoske lokalne inicijative. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 277-294
Mitrović, M.M. (1998) Sociologija sela. Beograd: Sociološko društvo Srbije
Nikolić, O. (1996) Srpske škole u Vučitrnu 1828-1912. Priština: Institut za srpsku kulturu
Raduški, N. (2009) Poljoprivreda bez poljoprivrednika - problemi u demografskom razvoju Srbije. Socijalna misao, vol. 16, br. 4, str. 169-177
Sikimić, B. (2005) Enklava Prilužje - konstrukcija lokalnog identiteta. u: Tasić Nikola [ur.] Život u enklavi, Kragujevac: Liceum, 9, 89-127
Sikimić, B., ur. (2004) Izbegličko Kosovo. , 8
Šljukić, S. (2009) Kulturni resursi i sukob - Kosovo između istorije i morala. u: Mitovi nacionalizma i demokratija, Novi Sad: Grafomarketing, str. 119-152
Šutović, M. (2007) Antinomije 'paralelnog' kosovskog društva. Sociologija, vol. 49, br. 1, str. 65-88
Zdravković, H. (2005) Politika žrtve na Kosovu. Beograd: Srpski genealoški centar
Zlatanović, S.M. (2005) Svakodnevica u enklavi. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 53, str. 83-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.
Creative Commons License 4.0