Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 43, br. 3, str. 151-165
Socijalna sigurnost i socijalna država
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se govori o socijalnoj sigurnosti i socijalnoj državi. Socijalna sigurnost predstavlja kovanicu nastalu spajanjem dva termina - ekonomska sigurnost i socijalno osiguranje. Njen cilj je da dopuni klasičnu pravnu sigurnost i obezbedi čovekovu dostojanstvenu egzistenciju, odnosno zaštitu od svih socijalnih rizika koje nose život i rad. Socijalna država je novi tip države koja je produkt industrijskog društva, kojim je pravna država prilagodila svoje funkcije novim okolnostima. To je država ograničena pravom koja poseduje određene kvalitete, pre svega da je pravedna i stanovništvu obezbeđuje zadovoljavajući nivo egzistencije i dostojanstva.
Reference
*** (1971) Socijalni razvoj u samoupravnom društvu. Beograd: Institut za političke studije
*** (2003) Universal challenge: Social security for the world, world of work. International Labour Organisation - ILO, december, br. 49, str. 13
*** (1953) Manuel de Droit du Travail et la Securite Sociale. Paris
*** (2001) Socijalno osiguranje na prelazu u novi milenijum. Sudska praksa, Beograd, br. 6, str. 73-79
Harris, N., i dr. (2000) The welfare state, social security and social citizenship rights. u: Harris N. [ur.] Social security law in context, Oxford University Press, str. 14
Hegeyesi, G. (2004) Od socijalne države do socijalnoga društva - model partnerstva. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 2, str. 141
International Labour Organization (1984) Introduction to social security. Geneva
Jelčić, V. (1988) Socijalno pravo u SFRJ. Zagreb: Informator, Knjiga 1. Socijalno osiguranje
Kannan, K.P. (2007) Social security in a globalizing world. International Social Security Review, br. 2-3, vol. 60, str. 20, International Social Security Association
Marković, R. (1995) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Miličić, V. (1996) Socijalna država, država blagostanja. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 3-4, str. 261
Moore, V., i dr. (1999) The concept of social security. u: Social security law: General principles, England - USA: Butterworths
Niggle, C.J. (2000) The political economy of social security reform proposals. Journal of Economic Issues, Dec, vol. 34, Issue 4, str. 790
Numhauser-Henning, A. (2006) Occupational risks: Social protection and employers's liability, social change and legal developments in industrial societies. u: World Congress of labour and social security law, Paris, General report, str. 20
Perišić, N. (2008) Socijalna država - evolucija jedne ideje. Sociologija, vol. 50, br. 2, str. 207-224
Petrović, A. (1997) Sistemi osiguranja za slučaj nezaposlenosti. u: Radno i socijalno pravo, Beograd: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije
Pieters, D. (2006) Social security: An introduction to the basic principles. The Netherlands: Kluwer Law International
Popović, M. (1998) Pravna i totalitarna država. Novi Sad
Puljiz, V. (2001) Hrvatska - od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 1, str. 4
Puljiz, V. (1996) Južnoeuropska socijalna država. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 1, str. 45-49
Pusić, E. (1989) Društvene regulacije. Zagreb
Pusić, E. (1996) Uvjeti institucionalne stabilizacije socijalne države. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 3-4, str. 199, Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada i dr
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Reynard, E. (2006) Social security for all: Global trends and challenges. Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 27, no 2, str. 34, University of Illinois College of Law
Sen, A.K., Dreze, J. (1989) Hunger and public action. Oxford: Clarendon Press
Stepanov, R.Ž., Vukadinović, G. (2000) Pravna misao XX veka. Novi Sad: Futura
Supiot, A. (2006) Outlines of a framework agreement on the extension of social protection. Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 27, No 2, str. 34. i 278, University of Illinois College of Law
Šućur, Z. (1999) Englesko-hrvatski pojmovnik socijalne politike. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 9
Šunderić, B. (2009) Socijalno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Šunderić, B.M. (2001) Pravo Međunarodne organizacije rada. Beograd: Pravni fakultet
Tadić, L.P. (1996) Filozofija prava. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tintić, N. (1978) Koncepcija i ostvarivanje socijalne sigurnosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu
Townsend, P. (2007) The right to social security and national development: Lessons form OECD experience for low-income countries. Geneva: International Labour Office, Social Department, ILO
Valković, M. (1996) Solidarnost i pravda kao temelj socijalne države. Revija za socijalnu politiku, Zagreb, br. 3-4, str. 218, Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada i dr
Visković, N. (2001) Teorija države i prava. Zagreb
Vukadinović, G. (1996) Izbor tekstova iz teorije prava. Priština: Novi svet
Vuković, D. (2005) Socijalna sigurnost i socijalna prava. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka