Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 2, str. 369-385
Upotreba medija među mladima u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresadraganstanojevich@gmail.com
Projekat:
Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (MPNTR - 179035)

Sažetak
Cilj rada je da pokaže kako su štampani i elektronski mediji korišćeni među mladima u Srbiji. Analizom ćemo pokušati da prikažemo različite modalitete korišćenja medija u odnosu na demografske i socioekonomske osobine mladih, sa pretpostavkom da godine, pol, mesto stanovanja, obrazovanje, zanimanje, i dr. utiču na izbor medija, sadržaje koje mladi preferiraju, kao i količinu vremena koju posvećuju konzumaciji istih. Pitanje koje je najviše potaklo našu pažnju je mogućnost pristupa različitim vrstama medija - štampi, televiziji i internetu - jer mediji predstavljaju i jednu od ključnih pretpostavki društvene participacije.
Reference
*** Use of ICT in the Republic of Serbia, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Beograd: RZZS
Bell, D. (1973) The coming of post-industrial society. New York-Oxford: Basic Books
Cardoso, G. (2006) The media in the network society. Lisboa: CIES
Giddens, A. (1996) The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press
Goločevski, N., Milovanović, G., ur. (2003) Globalni građani / Global citizens. Belgrade: BOŠ
Kastels, M. (2000) Uspon mrežnog društva. Zagreb: Golden marketing
Milovanović, G., Sitarski, M., Petrović, M., Golčevski, N., Barišić, S., Milovanović, T. (2005) Mreža u razvoju. Beograd: Beogradska otvorena škola
Petković, D. (2007) Uticaj interneta na tradicionalne medije. u: Sitarski M., i dr. [ur.] Internet i javna sfera u Srbiji / Internet and Public Sphere in Serbia, Belgrade: BOŠ
Petrović, D. (2009) Internet u funkciji personalnog umrežavanja. Sociologija, 51(1): 23-44
Petrović, M., Sitarski, M., Milovanović, T., Radović, N., ur. (2006) Internet u Srbiji 2006 - empirijska studija PC i internet penetracije. Beograd: Beogradska otvorena škola
Servon, L.J. (2002) Bridging the digital divide. Malden, MA: Blackwell Publishing
Sitarski, M., Radović, N., Antonijević, S., Petković, D. (2007) Internet i javna sfera u Srbiji. Beograd: Beogradska otvorena škola
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1202369S
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Sociologija (2013)
Internet kao interpersonalni medij - slučaj Srbije
Petrović Dalibor

Strani pravni život (2012)
Urbana bezbednost kao javno dobro
Danilović-Hristić Nataša

Sociološki pregled (2017)
Društveni kontekst odnosa poverenja
Kojić Milena, i dr.

prikaži sve [29]