Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 36, br. 1-2, str. 173-190
Modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti - s onu stranu regionalizma
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Sažetak
Osnovna namera autora sastoji se u tome da, svojim prilogom, osnaži kritički sociološki pristup pozitivističkim nastojanjima koja istrajavaju u našem društvu i koja se, izvan sociološkog diskursa, nastoje nametnuti kao 'poslednja novina' koja navodno treba da pripomogne profesionalnom 'uglobljavanju' sociološke profesije u društvenu (a pod tim se najčešće misli na politiku) praksu. Zbog toga se modernizacijski potencijal urbane multikulturalnosti obrazlaže kao teorijsko-hipotetička osnova za razumevanje savremenih potreba za regionalizacijom (kao jednim aspektom razvojnih problema savremenih društava) i, istovremeno, kao saznajna potreba za kritičko preispitivanje regionalizma (kao etatističkog posredovanja u preraspodeli moći političkih elita). Sociološki pristup problemima regionalizacije je dakle, sastavni deo proučavanja društvenog razvoja (ili, još određenije, razvitka). Zato je taj problem jedan od mnoštva činilaca koji utiču na mogućnosti nekog konkretnog društva da se samoproizvodi. Otuda se problemi regionalizacije ne mogu (sociološki) objasniti izvan teorijske perspektive modernizacije. To znači da se problemi regionalizacije ne mogu suziti na (pravnopolitički) problem regionalizma, kao interesni problem države i njoj odgovarajuće teritorijalno-političke uređenosti (u među-prostoru lokalnih zajednica i njenog centra), već da on zahteva širu sociološku problematizaciju (zbog toga što se u njemu 'prelamaju' osobenosti modernizacije konkretnog društva). U tom smislu, stvarni problemi (pravnopolitičkog) regionalizma sadržani su u manje vidljivoj strukturalnoistorijskoj i sociokulturnoj osobenosti razvoja modernog društava i nastanka njima saobraženih država; dakle, sa onu stranu regionalizma. Kako sociološki pristup regionalizaciji nastoji da istraži stvarne sociokulturne veze i odnose koji neku konkretnu teritorijalnu zajednicu čine specifičnom u odnosu na globalno(a) društvo(a), neophodno je da se, u konkretnom sociološkom istraživanju, pristupi utvrđivanju onih indikatora u okviru kojih se može iskustveno sagledati prisustvo ili otsustvo potrebe za regionalizacijom. Ti indikatori su sadržani u onim sferama strukturalno-razvojnih procesa društva, koji ukazuju na stepen njegove modernizacije. To su: a) preduzetnički način poslovanja i povezivanja na svetskom tržištu, b) razvijenost civilnog društva i c) prijemčivost njegovih pripadnika za vrednosti moderne urbane multikulturalnosti. Reč je, dakle, o složenim sociokulturnim indikatorima koji 'transcendiraju' svaki regionalizam i u kojima je moguće kritički vrednovati njegove mogućnosti da (politički) oposreduje potrebe čoveka modernih društava. Kako se kulturni sadržaji difuzno rasprostiru u sve segmente društvenog života, to se prisustvo ili odsustvo moderne urbane multikulturalnosti može uzeti kao vrednosno 'zaleđe' regionalizacije. Polazeći od tog 'zaleđa' možemo jasnije da uočimo sociološke granice regionalizma i da ga 'situiramo' u okvire kojima pripada; a to su pravnopolitički okviri organizovanja države i borbe političkih elita oko preraspodele moći i političkog uticaja. Odatle sledi da se u sociološkom istraživanju modernizacijskih potencijala urbane multikulturalnosti mora 'zakoračiti' sa onu stranu regionalizma.
Reference
Almond, G.A., Verba, S., ur. (1963) The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Boston, itd: Little, Brown and Co
Bilefeld, U. (1998) Stranci - prijatelji ili neprijatelji. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Bolčić, S.I. (1994) Tegobe prelaza u preduzetničko društvo - sociologija 'tranzicije' u Srbiji početkom devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Ćuk-Skenderović, N. (2001) Efekti regionalizacije, Ogledi o regionalizaciji. Subotica: Otvoreni univerzitet
Fuše, M. (2000) Evropska republika - između istorija i geografija. Beograd: Stubovi kulture
Giddens, A. (1996) Conseqences of modernity. Cambridge
Giddens, A. (1995) Beyond left and right: The future of radical politics. Cambridge, itd: Polity Press
Ilić, M. (1966) Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: Institut društvenih nauka
Kale, E. (1988) Uvod u znanost o kulturi. Zagreb: Školska knjiga
Kiprijanovski, V. (2001) Lokalna zajednica u procesima regionalizacije i globalizacije. Habitus, Novi Sad, br. 5
Lerner, D. (1958) The passing of traditional society: Modernization the Middle East. New York, itd: Free Press
Marić, R.D. (1998) Potkulturni stil kao polje simboličke akcije. Sociologija, vol. 40, br. 2, str. 159-190
Mastnak, T. (1990) Civilno društvo u Sloveniji - od opozicije do vlasti. Sociologija, vol. 32, br. 4, str. 439-451
Milošević, B.V. (2000) Modernizacija rada i 'dualna ekonomija' u urbanizacijskim procesima. u: Pušić Ljubinko [ur.] Preduzetnici i grad. Procesi tranzicije i modernizacije - uloga preduzetnika u urbanom uređenju Novog Sada, Novi Sad: Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Moren, E. (1989) Kako misliti Evropu / How to think Europe. Sarajevo: Svjetlost
Pavlović, V.D., ur. (1995) Potisnuto civilno društvo. Beograd: Eko centar
Petrović, R., Krneta, M., Bolčić, S.I. (1981) Razvoj teritorijalnih zajednica - opštine i regioni SR Srbije. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Pokrovac, Z. (1990) Razlika građansko društvo - država i nova vlast. Sociologija, vol. 32, br. 4, str. 459-177
Pušić, L.M. (1997) Grad, društvo, prostor - sociologija grada. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rus, V.S., Arzenšek, V. (1984) Rod kao sudbina i kao sloboda. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Seferagić, D. (1991) Društvene promjene i promjene u prostoru. Sociologija, vol. 33, br. 1-2, str. 69-80
Sloterdijk, P. (2001) U istom čamcu. Beograd: Beogradski krug
Smith, A.D. (1979) Nationalism in the twentieth century. Oxford, itd: Martin Robertson
Šmidovnik, J. (1999) Lokalna samouprava. Sarajevo: Univerzitetska knjiga
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Vilijams, E. (2001) Država nakon Novog svetskog poretka - liberalni snovi i surova realnost. Habitus, Novi Sad, br. 5
Volerstin, I., i dr. (1997) Kako otvoriti društvene nauke. Podgorica, itd: CID
Vujović, S.Đ. (1997) Grad, spektakl i identitet. Sociologija, vol. 39, br. 2, str. 269-281
Willis, P. (1990) Common culture: Symbolic work at play in the everyday cultures of the young. Milton Keynes: Open University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/socpreg0201173M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci